Kim jest komornik i w jaki sposób prowadzi tę niechlubną działalność, nikomu tłumaczyć nie trzeba. Jednak masa oskarżeń przeciwko komornikom wzbudza, ogromne zainteresowanie. Zatem należy przeanalizować, czy komornik działa legalnie?

Data dodania: 2021-12-15

Wyświetleń: 816

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czy komornik działa legalnie?

Kim jest komornik (sądowy)? Jeżeli uważasz, że jest organem egzekucyjnym, urzędnikiem państwowym, to jesteś w błędzie. Obecnie komornik jest właścicielem/pracownikiem własnej firmy, która musi mieć NIP i REGON. Działa dla swojego imienia i nigdy nie pozwoli sobie na straty. Nawet jeżeli ustawa nakazuje umorzenie z urzędu, komornik tego nie robi.

Obowiązkiem komornika jest działać zgodnie ze słowami przysięgi:

"Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru."

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Art. 11. 1. Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która:

3) jest nieskazitelnego charakteru;

Można się śmiać.

Prywatna firma: Komornik Sądowy, Kancelaria Komornicza, dba wyłącznie o własny interes i wcale nie przestrzega prawa, które przestrzegać powinna. Nieustannie mówi się o przekraczaniu uprawnień, skarży komorników o to, że działają wbrew prawu, kiedy umorzą postępowanie z urzędu lub nie umorzą postępowania z urzędu. Kiedy komornik umarza postępowanie z urzędu, jest okej — na przykład z powodu bezczynności wierzyciela. Gorzej jest, kiedy tego nie robi. Wówczas dochodzi do kolejnej czynności przez prawo zwanej „bezcelową dokuczliwością skierowaną przeciwko dłużnikowi” — szykany dłużnika. Ale też według prawa „dłużnik nie powinien pozostawać w niepewności w związku ze swoją sytuacją”. Oba te zapisy prowadzą do pojęcia o niekorzystnym rozporządzaniu mieniem.

Obowiązkiem komornika jest wraz z pierwszą czynnością egzekucyjną przysłać podstawę działania, czyli pełnoprawny nakaz sądowy, podpisany przez skład sędziowski, najlepiej potwierdzony notarialnie. Niestety, żaden komornik tego nie robi. Jeżeli już to zazwyczaj wysyła pierwszą stronę skanu, nie zawsze czytelnego (oszczędza na papierze i tuszu). Wraz z pierwszym pismem egzekucyjnym komornik ma obowiązek przysłać informację o RODO. Żadne z powyższych nie jest widzimisię komornika — przynajmniej w teorii. W praktyce, każdy, kto miał do czynienia z komornikiem, wie jak jest.

Dla tych właścicieli prywatnych firm, komorników sądowych, problematycznym jest zrozumienie Praw Człowieka, które nieustannie są przez nich łamane. Od chwili podpisania Traktatu Lizbońskiego, prawo UE jest prawem wyższym. Od chwili podpisania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Polska powinna dostosować prawo do jej zapisów. Od chwili podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, każde państwo ma obowiązek te prawa szanować ponad ustawami i ideologiami.

Często zastanawiam się ile zsiadłego mleka należy dać za dyplom prawniczy, bo prawnicy doradzający w wielu sprawach, raczej nie za wiedzę dyplomy otrzymali. Funkcjonujące prawo morskie (bezprawie) pozwala na wprowadzanie w błąd, bez konsekwencji, dla osiągania własnych zysków albo doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzania mieniem.

Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby komornik pouczył, jaka kwota jest wolna od zajęcia komorniczego. Natomiast wysyłają oni groźby i zastraszające informacje, co oni mogą zrobić, i jakie czynności podjąć, czy też wezwać do zapłaty w ciągu siedmiu dni. Niedawno komornicy zmienili zasady działania. Obecnie najpierw zajmują konto w banku, a potem informują o tym pokrzywdzonego (dłużnika), aby nie mógł tych pieniędzy wypłacić.

Nawiązując tu do przysięgi komornika, wszystkie te działania można nazwać niezwykle honorowymi, a samych komorników nieskazitelnego charakteru. Bo w rzeczywistości komornik prowadzi bezpodstawną dokuczliwość skierowaną przeciwko żywemu człowiekowi, który czuje, myśli. Wymusza strach w celu zdobycia pieniędzy — mając na uwadze jedynie swój własny zysk. Cóż za nieskazitelny charakter. Tylko pogratulować. Chyba, że ustawodawca miał tu na myśli: „doskonale przeszkolony w gnębieniu tych, nad którymi wydaje mu się, że ma kontrolę lub są jego niewolnikami z tytułu wykonywanego przez niego stanowiska”. Trudno byłoby uwierzyć, że specjalnie powołuje się takie osoby na takie stanowiska, aby gnębili ludzi w celu wyłudzenia lub zwyczajnego utrudniania im życia.

I po raz kolejny możemy zauważyć, że ustawa zasadnicza, Konstytucja i inne akty normatywne są zwyczajnymi zapisami, których nikt nie przestrzega. Interes prywatnej firmy pod nazwą: Komornik Sądowy, symulującą organ państwowy, jest ważniejszy niż dobro i zdrowie człowieka, którego nęka. Ale przecież kupił dyplom prawniczy za zsiadłe mleko, a teraz musi to odrobić.

Pamiętajcie, że podstawową zasadą mniemania komornika jest twierdzenie: „dłużnik ma więcej pieniędzy niż myślisz”. Pamiętajcie też o tym, że dla prywatnej firmy Komornik Sądowy, nie jesteście osobami, ludźmi, tylko maszynkami do zarabiania pieniędzy — niewolnikami.

Wyjaśnienia pewnych wykładni możecie sami znaleźć w internecie, bo nie będę robił reklamy stron internetowych i książek stanowiących wykładnię prawa. Jest ich naprawdę dużo i wiele zawiera materiał mogący uratować sytuację wielu skrzywdzonych, często niesłusznie i bezpodstawnie zwanych: „dłużnikami”. Prawo pozwala złożyć skargę na czynności komornika do sądu, który nadzoruje komornika lub do samego komornika, a ten ma obowiązek przekazać sprawę do sądu. Jednak rzeczywistość udokumentowana ukazuje, że bardzo rzadko sąd stanie przeciwko komornikowi. Natomiast skierowanie sprawy do sądu o złamanie praw człowieka to już inna bajka.

Człowiek honoru zawsze upewnia się, że przeciwnik zna zasady gry. Ktoś o nieskazitelnym charakterze nie stosuje podstępnych trików, ataku z zaskoczenia i przestrzega prawa. Zapowiada zawsze swoje kroki w sposób nie rażący, bez zastraszania. Nie staje ponad prawem. Wystarczy tylko jedno złamanie prawa, aby komornik dział nie legalnie.

Czy są komornicy, którzy działają na podstawie prawa i zgodnie z prawem? Zapewne tak, ale nawet jeżeli są, stanowią ogromną mniejszość.

Każdy może zatem sam ocenić: czy komornik działa legalnie?

Licencja: Creative Commons
0 Ocena