Zapewne wielu z was pamięta legendę o trzech braciach: Lech, Czech i Rus. Rus miał założyć państwo Rosję, Czech miał założyć Czechy, a Lech założył Polskę? Tak wynika z zakłamanej historii, której uczono. Komu naprawdę, nawet dziś, zagraża faktyczna wiedza?

Data dodania: 2021-04-26

Wyświetleń: 936

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Skąd wzięła się nazwa Polska?

Na początku nadmienię, iż ten artykuł zniknął w sposób nieustalony tak z internetu, jak i z dysków moich komputerów, a obecnie usiłowałem go odtworzyć na podstawie posiadanych materiałów.

Sam wstęp artykułu daje dużo do myślenia, jeżeli nawet wykluczymy widmowy czas, wymyślone średniowiecze, fałszowanie historii przez znamienite rody Europy, jakaś część prawdy przebija się z różnych źródeł.

Na początek zwracam uwagę na kilka faktów. Dwa statki z portem macierzystym w Gdyni nosiły nazwę „Lechistan” i „Lechistan II”. Jeżeli spojrzymy na Kolumnę Zygmunta w Warszawie i przeczytamy napis, tam też znajduje się pewna odpowiedź, którym królem była postać z kolumny? Wiele wyjaśnia też jasnogórski poczet królów polskich, który wisi w klasztorze.

Sięgnijmy jednak do źródeł. Zanim poruszę ten temat, wspomnę o sanskrycie, w którym spisano wiele dzieł, z których małą część stanowią Wedy Indyjskie, obecnie zauważyłem, że powstało nowe wytłumaczenie tego języka. Wykładnia zmienia się wraz z przekonaniami. Dziś z internetu zniknęły informację iż sanskryt jest językiem indoeuropejskim, jak widniało wcześniej. Jednak badacze faktycznej przeszłości wiedzą o tym, że w sanskrycie spisano najstarsze, przed biblijne dzieła, zwane Wedami Słowiańskimi.

W sanskrycie możemy przeczytać, że Lech, oznacza: pana, władcę, a nawet boga. Czyli w starożytności mieszkańców naszych terenów zwano: Panami.

Według niektórych nazwa Polska (Polonia) pochodzi z języka łacińskiego i jest katolicką nazwą naszego kraju. Pamiętajmy jednak, że Państwo istniało na długo przed tym, zanim cesarz rzymski Konstantyn, założył kościół katolicki (nie mylić z chrześcijaństwem) na Soborze Nicejskim Pierwszym, w 325 roku. W starogreckim nazwa naszego państwa brzmi Lechia. W języku perskim do dziś słowo Lah oznacza pana i boga. Dla Litwinów Polska jest Lenkiją, a Polak: Lenkus. Niemcy i Szwedzi o Polsce mówią Polen, czyli pole, a Polak to niewolnik pracujący na polu. Na wschodzie zwą nas Poljakami, Lachami, Laszkami. Podobno nawet dziś na tureckich mapach w miejscu Polski jest Lechistan. A pamiętajmy, że świat islamu nigdy nie zaakceptował rozbiorów Rzeczypospolitej i jej wymazania z map Europy.  Węgrzy nazywają nasze państwo Lengyelország. Pamiętam też z filmu „Ogniem i mieczem”, gdy Bochun wołał: „my nie Lachy”, dlaczego nie powiedział: „nie jesteśmy Polakami”? Podobno polski szlachcic na Maderze założył osadę Estreyo de Lacheta, co można przetłumaczyć jako Zatoka Lachów. Skąd znał historię lechickiego państwa?

Polachy… czyli inaczej PoLechu… Czy inaczej PoLechii?

O Lechii wspomina także Biblia, moim zdaniem, napisana na podstawie słowiańskich wed.

Niektórzy mówią o Gwieździe Polarnej: Polaris… ale ta teoria z miejsca nie pasuje.

Przeciwnicy teorii o państwie Lachów, sugerują się rzymskimi mapami z tego okresu, gdzie ogromny teren nazwano „Germanią”… Pamiętajmy jednak, że autor mapy rysował ją na pałę, gdyż Rzymianie nie mogąc podbić Germanów, nie znali pozostałych terenów i rodów.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że po upadku Lechii, kraj Lachów został podzielony na regiony, z których najbardziej słynie Mazowia, wielokrotnie opisywana w literaturze przez historyków. O Mazowii pisali w swoich dziełach:

 Rodrigo Zamorano (1542–1620) Chronologia i repertuar racji czasów: najbardziej obfita (Cronologia y repertorio de la razon de los tiempos: El mas copioso que hasta).

Autor Al-Bakri - w polskiej literaturze występuje jako Al Bekri (1014-1094) Księga dróg i królestw, która została spisana około roku 1068.

Aleksander Brückner — (1856-1939) – slawista, historyk literatury i kultury polskiej, pisał o Mieszce (kobiecie), która przewodziła w państwie pomiędzy Rusią, a Prusami w roku 965.

Herodot z Halikarnasu (484-426 p.n.e.) — zwany ojcem historii, pisał o Zachodniej Sarmacji.

Skąd zatem wzięła się nazwa Polska?

O czym świadczą istniejące do dziś materiały i usilnie wymazywana historia?

Dlaczego wkład Polaków w rozwój światowej kultury i techniki jest wymazywany?

Każdy odpowiedzieć może sobie sam. Istnienie silnego państwa w średniowieczu, a nawet w starożytności, dla kogoś jest niewygodne. Dlatego robi się wszystko, aby fakty zostały zapomniane. Istnieją jednak źródła, których wymazać się nie da. Można blokować filmy, artykuły, usuwać strony z internetu, co robi się obecnie w Rosji na podstawie podjętej ustawy na temat Słowian. Tylko do czego takie działania prowadzą?

Do czego doprowadziło palenie ludzi przez przedstawicieli dominujących religii i palenie przez nich ksiąg? Religia nie odpowiada za masowe ludobójstwo, którego nawet nie ukrywa.

Dlaczego „zaginęło” kilka tomów Historii Świata napisanej przez Herodota?

Komu zagrażała ta wiedza?

Czy ta wiedza zagraża do dziś?

I komu te pytania zadać?

Licencja: Creative Commons
0 Ocena