Odpowiednie zaprojektowanie procesów w połączeniu ze sposobem zarządzania ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zdarza się jednak, że w sektorze tym pojawiają się liczne błędy. Warto wiedzieć, w jaki sposób można im zaradzić.

Data dodania: 2020-08-20

Wyświetleń: 554

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Zakłócenia w zarządzaniu procesami firmy – przykłady i rozwiązania

Efekt studni

Według podstawowych założeń zarządzania procesami biznesowymi, zmiany należy wprowadzać wówczas, gdy nastąpi spadek wypracowanej efektywności. Przy takim założeniu pozytywny efekt modyfikacji będzie wyższy niż zanotowana uprzednio regresja. Spadek efektywności uzależniony jest od czasu obniżenia wydajności, wielkości firmy oraz złożoności procesu. W tego typu sytuacjach przedsiębiorstwa często nastawione są na natychmiastowy efekt. Zdarza się, że spadek efektywności nie jest interpretowany jako element strategii. Firmy blokują wówczas rozwijanie procesów, co sprawia, iż osiągają one wyniki gorsze od konkurencyjnych przedsiębiorstw. W tego typu sytuacjach najważniejszy jest spokój i cierpliwość. Efekt studni został opisany przez Russella Ackoffa na przełomie lat siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Badacz uważał, że system stanowi koherentny zbiór elementów znajdujących się w stałej interakcji. Modyfikacje w tym układzie przynoszą więc skutki przesunięte w czasie i przestrzeni.

Perfekcjonizm

W zarządzaniu procesami biznesowymi najważniejszy jest postęp. Nie można oczekiwać, iż od razu uda się wypracować idealny model. Projektowanie procesu uwzględnia warunki idealne i wyizolowane. W odniesieniu do realiów efektywność systemu może więc ulec przesunięciu. Teoretyczne testy również nie są idealnym sposobem oceny modułu. Jeśli wyjdą one pozytywnie, można jednak oczekiwać, iż system spełni swoje podstawowe założenia. Warto pamiętać, że na sposób funkcjonowania modułu ma wpływ wiele różnorodnych elementów, wśród których warto wskazać m.in. czynnik ludzki czy też środowisko organizacji. Procesy wymagają ponadto nieustannego monitoringu i aktualizacji.

Chcąc osiągnąć sukces, warto pamiętać o zachowaniu cierpliwości. Można również skorzystać z pomocy firmy outsourcingowej, której oferta dostępna jest na stronie internetowej 

 

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena