Motywacja to jednen z elementów budujących nasze kompetencje oraz przyczyniający się do poczucia sensu tego, co robimy w życiu.

Data dodania: 2017-02-21

Wyświetleń: 888

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Motywacja to obok wiedzy i doświadczenia jednen z elementów budujących nasze kompetencje oraz przyczyniający się do poczucia sensu tego, co robimy w życiu. Mówiąc o motywacji należy wspomnieć o tej wewnętrznej i zewnętrznej. Nie tylko każda z nich jest ważna, ale przede wszystkim jedna wpływa na drugą, a więc kluczem do sukcesu jest zachowanie proporcji pomiędzy nimi.

Czym zatem jest motywacja wewnętrzna i jak nad nią pracować?

Motywacja wewnętrzna przejawia się w naszej chęci i woli do jakiegoś działania. To swego rodzaju wewnętrzne poczucie, że to co robimy ma sens, sprawia nam przyjemność lub po prostu mamy ochotę podjąć dane wyzwanie.

Posiadanie wewnętrznej motywacji jest bardzo cenne i przekłada się najczęściej na pomyślny wynik zadania. Oczywiście nie jest ona wyznacznikiem sukcesu, ale znacznie usprawnia wiele procesów, w tym twórcze, kreatywne myślenie.

Motywację wewnętrzną najłatwiej rozpoznać zadając sobie pytanie po co i dlaczego coś robię? Pobudki powinny wynikać z ciekawości, wewnętrznego przekonania o słuszności działania, chęci zyskania uznania otoczenia, albo sprawdzenia swoich możliwości.

Praca nad motywacją wewnętrzną jest trudna, ale jej efekty są nieocenione na ścieżce naszej kariery i spełnienia życiowego. Kluczem jest ustalenie systemu naszych wartości i uświadomienie sobie co sprawia nam radość. Pracując w branży, która nas interesuje lub w otoczeniu jakie akceptujemy i lubimy sprzyja motywacji. Doskonałym sposobem na motywację wewnętrzną są sukcesy, które dają siłę dla dalszej pracy.

Przejdźmy zatem do drugiego elementu, czyli motywacji zewnętrznej.

Ujmując w skrócie to wszelkie bodźce otoczenia, które dają nam sygnały, że warto działać, podejmować wyzwanie, dopełnić jakiegoś obowiąku itp.

Motywatorami może być pochwała jakiejś osoby, nagroda, awans, czy przejście do kolejnego etapu konkursu. Ten rodzaj motywacji wykorzystują też przedsiębiorstwa np. poprzez systemy rabatowe, pakiety lojalnościowe i wiele innych.

Motywacja zewnętrzna bywa czasem silniejsza od wewnętrznej, szczególnie jeśli zależy nam na spełnieniu oczekiwań innych i ich opinii. Jest to jednak presja i w dłuższej perspektywie przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Zbyt duża koncentracja na oczekiwaniach może zacierać nasze wewnętrzne wartości i motywacje.  Zewnętrzne bodźce są mimo to bardzo potrzebne, aby potwierdzić, że to czego pragniemy ma sens i przyczynia się do rozwoju.

Nie należy jednak popaść w euforię. Motywacja w postaci ,,nagrody lub kary” może działać całkowicie odwrotnie. Co w przypadku jeśli oczekiwania wobec nas będą sprzeczne z tym, co chcielibyśmy robić? W takiej sytuacji nawet aprobata otoczenia wzbudzi naszą niechęć i tym samym obniży motywację.

Podsumowując oba typy motywacji: spróbujmy opierać swoje działania na motywacji wewnętrznej, a zewnętrzna niech będzie potwierdzeniem tego, że działamy słusznie oraz siłą napędową w momentach zwątpienia i osłabienia motywacji wewnętrznej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena