Obecnie każdy biegły rewident ma obowiązek odbycia szkolenia. W przypadku biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych jest to 60 godzin szkolenia, które wynosi 4 moduły. Natomiast wobec biegłych rewidentów wpisanych tylko do rejestru wynosi on 30...

Data dodania: 2008-03-17

Wyświetleń: 5766

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Obecnie każdy biegły rewident ma obowiązek odbycia szkolenia.
W przypadku biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych jest to 60 godzin szkolenia, które wynosi 4 moduły. Natomiast wobec biegłych rewidentów wpisanych tylko do rejestru wynosi on 30 godzin szkolenia, czyli 2 moduły. W obu tych przypadkach obowiązkiem jest odbycie tego szkolenia w ciągu dwuletniego cyklu rozliczeniowego. W tym czasie rewidenci mogą odbyć go w całości wyłącznie w pierwszym lub drugim roku obowiązującego cyklu rozliczeniowego lub odbyć szkolenie rozdzielając liczbę godzin na cały dwuletni cykl rozliczeniowy.

Wyjątkiem w przesunięciu lub nie odbyciu powyższego szkolenia może być np. zdarzenie losowe, które biegły rewident w formie wniosku i dokumentów powinien przedstawić Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, która może również zmienić termin szkolenia na następny cykl rozliczeniowy. W przypadku gdy biegły rewident nie odbędzie szkolenia i nie usprawiedliwi tej sytuacji jego sprawa zostanie skierowana do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarengo, który zajmie się procedurą związaną z odbyciem szkolenia.

Organizatorzy szkolenia mają obowiązek powiadomić Krajową Radę Biegłych Rewidentów o terminie i miejscu szkolenia w celu lepszego dostosowania tematyki i sposobu dokształcania w przyszłych szkoleniach. Po ich zakończeniu organizatorzy przedstawiają Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów niezbędne dane o biegłych rewidentach oraz tematykę owego szkolenia.

Warto jednak zwrócić uwagę, że szkolenia odgrywają ważną rolę dla wykonywania tego zawodu i są obowiązkowe dla wszystkich biegłych rewidentów.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena