W programie MS Project domyślnie projekt jest tak tworzony, aby rozpoczęcie wykonywania wszystkich zadań następowało w jak najszybszym możliwym czasie.  Zdarzają się jednak sytuacje, że istnieje konieczność uwzględnienia w projekcie innych dodatkowych terminów.

Data dodania: 2013-02-15

Wyświetleń: 1996

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przykładem może być np. z góry określona data rozpoczęcia kampanii reklamowej, która determinuje rozpoczęcie wykonania innych zadań. Do uwzględnienia w harmonogramie tak ważnych dla projektu terminów służą ograniczenia zadań, które domyślnie dla każdego zadania ustawione są na „jak najwcześniej”. Oprócz powyższego ograniczenia w programie MS Project znajduje się jeszcze sześć innych typów ograniczeń:

- Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) – jest to umiarkowane ograniczenie określające najwcześniejszy, możliwy termin rozpoczęcia zadania

- Zakończ nie wcześniej niż (ZNWN) – jest to umiarkowane ograniczenie określające najwcześniejszy termin ukończenia zadania

- Rozpocznij nie później niż (RNPN) – jest to ograniczenie umiarkowane określające najpóźniejszy termin, w którym zadanie może zostać rozpoczęte

- Zakończ nie później niż (ZNPN) – jest to ograniczenie umiarkowane wskazujące najpóźniejszy, możliwy termin zakończenia zadania

- Musi rozpocząć się (MRS) – jest to sztywne ograniczenie narzucające konkretny termin rozpoczęcia zadania. Wszystkie inne wymagania harmonogramu wobec zadań, wynikające z zależności między nimi stają się drugorzędne

- Musi zakończyć się (MZS) – jest to ograniczenie sztywne narzucające konkretny termin zakończenia zadania. Podobnie jak w ograniczeniu MRS, inne wymagania harmonogramu wobec zadań, wynikające z zależności między nimi stają się drugorzędne.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena