Formatowanie warunkowe jest jedną z bardzo przydatnych funkcjonalności Excela, dzięki której w znaczący sposób możemy przyśpieszyć i usprawnić codzienną pracę z arkuszami kalkulacyjnymi.

Data dodania: 2012-10-15

Wyświetleń: 2317

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Formatowanie warunkowe w Excelu służy do szybkiego wyróżniania komórek, według ustalonych przez użytkownika kryteriów. Komórka spełniająca wybrane kryteria może zostać wyróżniona poprzez zmianę formatu czcionki, obramowania czy też wypełnienia. Formatowanie warunkowe jest narzędziem ułatwiającym przeglądanie i analizowanie danych, dzięki któremu zdecydowanie łatwiej jest odszukać prawidłowości i trendy w danych.

Aby wstawić formatowanie warunkowe do arkusza, należy wpierw zaznaczyć zakres komórek, dla których chcemy zastosować formatowanie warunkowe, a następnie ze wstążki Narzędzia Główne wybrać odpowiednią opcje formatowania warunkowego.

Pierwszą z opcji formatowania warunkowego jest formatowanie warunkowe za pomocą reguł wyróżniania komórek. Do reguł tych należą: Większe niż..., Mniejsze niż..., Między..., Równe..., Tekst zawierający..., Data występująca oraz Duplikujące się wartości... .

Pierwsza z reguł, czyli Większe niż..., powoduje nadanie formatu liczbom większym od wybranych wartości.

Reguła Mniejsze niż... powoduje, że formatowaniu ulegną komórki zawierające liczby mniejsze od wybranych wartości.

Dzięki regule Między... dokonamy formatowania liczb znajdujących się we wskazanym przez użytkownika zakresie.

Reguła Równe... może być zastosowana zarówno do liczb, jak i tekstu, który chcemy wyróżnić.

Reguła Tekst zawierający... pozwala na sformatowanie komórek, w których zawiera się wskazany przez nas tekst (np. nazwisko sprzedawcy etc.).

Data występująca... to reguła, która dokonuje zmiany w formatach dat, zawsze od daty dzisiejszej. Daty w tej opcji mogą spełniać warunki takie jak: Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, Wciągu ostatnich 7 dni, W przyszłym tygodniu.

Reguła Duplikujące się wartości... formatuje wszystkie komórki, których dane w zaznaczonym zakresie się powtarzają.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena