Tabele przestawne wspierają pracę analityków i dają możliwość prostego analizowania i przetwarzania danych w Excelu.

Data dodania: 2017-03-20

Wyświetleń: 1320

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Tabele przestawne w Excelu

Tabele ułatwiają analizy przez możliwość zmiany układu danych i podsumowań. Tabele przestawne w Excelu wspierają podejmowanie decyzji biznesowych i analizę. Są także idealne do tworzenia danych na bazie, których powstają dalsze analiz, które wykonywane są przy użyciu bardziej zaawansowanych funkcji MS Excel,VBA i MS Access.

Wygląd tabel przestawnych i ich dodatkowe funkcje można łatwo dostosowywać do potrzeb użytkownika. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość automatycznej aktualizacji danych w przygotowanych wcześniej zestawieniach, a także tworzenie i automatyczna aktualizacja wykresów.

PRZYKŁAD

Rys. 1 – przykładowy wycinek poprawnie przygotowanych danych - ceny (kolumn D) 3 gatunków jabłek (kolumny B i C) w każdym miesiącu roku (kolumna A).

Przykładowa tabela nie jest duża, ale dane do analizowania mogą mieć zdecydowanie większy zakres.

Rys. 2 – dane w formie przetworzonej do tabeli przestawnej - podsumowanie #1 - wyświetlamy średnie ceny jabłek w poszczególnych miesiącach. W tabeli nie interesuje nas gatunek.

Rys. 3 – dane w formie przetworzonej do tabeli przestawnej - podsumowanie #2 - średnie ceny gatunków jabłek dla całego roku (pomijamy analuzowanie miesięcy, chociaż takie dane można w prosty sposób wygenerować w tabeli przestawnej).

WAŻNE #1: Aby stworzyć tabelę przestawną wszystkie nagłówki kolumn muszą być wypełnione. Jakiekolwiek puste pola nagłówkach zablokują możliwość utworzenia tabeli.

WAŻNE #2: Dane muszą być ułożone w formie tabelarycznej, z wypełnionymi wszystkimi danymi tj. brak pustych komórek  wg., których analizujemy. Jeżeli dane są takie same dla dwóch wierszy, obydwa powinny być wypełnione. W dalszej analizie daje możliwość prawidłowego wyświetlania danych. W ww. przykładzie, brak wypełnionego gatunku jabłek uniemożliwi prawidłową analizę danych - pusty gatunek będzie się wyświetlał jako kolejny, w tabeli podsumowującej.

WAŻNE #3:Tworzenia tabel przestawnych w żaden sposób nie ingeruje w dane podstawowe. Wszystkie działania odbywają się na nowych tabelach, zawsze można wrócić do danych źródłowych lub rozszsrzyć ich zakres.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena