Prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie jest możliwe tylko wtedy, gdy ludzie stosują się do wcześniej ustalonych norm i zasad, a także kierują się w codziennym działaniu własną moralnością i intuicją.

Data dodania: 2012-09-19

Wyświetleń: 1178

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Również każda grupa zawodowa ma dostosowany do stylu pracy etos wzorcowych zachowań, dzięki którym egzystowanie w danej zbiorowości jest o wiele łatwiejsze. Podobnie jest w przypadku prawników, którzy, będąc przedstawicielami obrony sprawiedliwości, powinni w jeszcze większym stopniu przykładać uwagę do ogólnie przyjętych zasad postępowania.

Reguły wyznaczające wzory zachowań dla prawników zawarte są w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Każda kancelaria radców prawnych powinna mieć w swoim wyposażeniu kopię tego dokumentu, by w chwilach spornych mieć możliwość szybkiej weryfikacji i rozwiania wątpliwości. Zawód prawnika cieszy się sporym zaufaniem społecznym, właśnie dzięki ukształtowanym w toku jego historii ideałom i obowiązkom etycznym, stanowiącym gwarancję rzetelności wykonywanych przez prawników działań. Nie mogłoby być inaczej, gdyż radcowie prawni poprzez swą służbę są jednocześnie obrońcami sprawiedliwości. Ich obowiązki polegają na sumiennym wykonywaniu powierzonych im zadań, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu zasad moralnych i etycznych. Prawnicy mają za zadanie zachowywać się zgodnie ze ściele ustalonymi normami wobec klienta' sądów i innych organów, przed którymi radca prawny występuje, oraz całego społeczeństwa, dla którego zawód prawnika jest podstawowym środkiem ochrony praw człowieka.

Niektóre z zasad umieszczone w Kodeksie są dość ogólne i uniwersalne. Każdy jest też w stanie się do nich dostosować bez formalizowania ich w konkretne paragrafy i przypisy. Są jednak też takie, które zaświadczają o indywidualności zawodu radcy prawnego, a także podkreślają jego ważne znaczenie w życiu publicznym. Do zasad ogólnych można zaliczyć przypomnienie i podkreślenie, że obsługa prawna wykonywana przez prawników powinna być spełniana uczciwie, rzetelnie i z jak największą starannością. W kolejnych częściach Kodeksu zaznaczone są podstawowe wartości zawodu radcy prawnego, w których mowa między innymi o tym, że obowiązkiem prawnika jest unikanie konfliktu interesów. Inny rozdział określa natomiast zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, gdzie wymienia się niezależność, obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, obowiązek dbania o rozwój zawodowy i ustawicznego kształcenia oraz prawo do informowania o swojej działalności i pozyskiwania klientów. Zbiór norm określa również zasady, na jakich powinny odbywać się kontakty z klientami i jednocześnie zaznacza, że podstawą takiego układu jest wzajemne zaufanie. Poza tym, uściślone zostały warunki współpracy prawnika z sądami i urzędami, a także te pomiędzy innymi radcami prawnymi oraz z samorządem.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena