Na co dzień niewielu z nas interesuje się zmianami poszczególnych aktów prawnych i nie zdaje sobie sprawy z ogromu rozporządzeń, które zalegają w kancelariach prawniczych.

Data dodania: 2012-09-19

Wyświetleń: 2535

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Często, kiedy przychodzi nam zmierzyć się z jakimś zagadnieniem prawnym,  jesteśmy bezradni wobec skomplikowanych formuł i zwrotów napisanych specjalistycznym językiem zawodowym. Czym jest zatem język prawa i czemu jest tak trudny w odbiorze?

Czym jest juryslingwistyka?

Juryslingwistyka, czyli inaczej lingwistyka prawnicza, to dział nauki zajmujący się językami prawa – prawnym i prawniczym – i w tym celu łączący wiedzę i metodologię językoznawstwa z naukami prawnymi. Bada język prawa pod kątem jego odrębności od języka naturalnego i jego wewnętrznego zróżnicowania. Dziedzina ta ponadto służy poprawie jakości języka prawnego. Ma ogromne znaczenie dla prawników, których działalnością jest interpretacja zasad i norm prawnych, ale także dla lingwistów–tłumaczy, którzy dokonują przekładu tekstu prawnego lub prawniczego z języka ojczystego na język obcy. Ma ona również na celu zapoznanie z metodami wykorzystywania narzędzi lingwistycznych do działań wspomagających pracę organów ścigania.

Jak sobie radzić z językiem prawa?

Język prawa jest często bardzo problematyczny, a jego funkcjonowanie w społeczeństwie daje okazję do różnego typu badań. Rozważana na temat tej nowej dyscypliny naukowej dają podwaliny do opisania oraz połączenia językoznawstwa i prawa. Język ten jest tak trudny w odbiorze ze względu na występujące w nim fachowe słownictwo oraz, paradoksalnie, swą precyzyjność w wymowie. Język prawa zmierza do ciągłego uściślania norm poprzez nieustanne modyfikowanie przepisów w celu ich jeszcze bardziej dokładnego sprecyzowania. Radcowie prawni powinni, dzięki swojej pracy, przybliżać nam znaczenie poszczególnych aktów prawnych. Odpowiednie wytłumaczenie poszczególnych norm prawnych to niezbędna składowa, jaką powinny oferować nam usługi prawne. Chcąc jednak samodzielnie lepiej zrozumieć akty prawne, należałoby wcześniej zapoznać się z terminologią sądową. Jedynie tak przygotowani możemy próbować zmierzyć się z ciężkim zadaniem własnej interpretacji prawa. Powinniśmy za to być przy tym ostrożni na pułapki, które nam grożą, związane z nieznajomością pozostałych aktów prawnych, które często mogą stanowić uzupełnienie analizowanych przez nas kwestii. W takiej spornej sytuacji może już tylko służyć pomocą najbliższa kancelaria prawnicza.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena