Spółka z o.o. jest praktycznie najbezpieczniejszą formą prowadzenia interesu. Według naszego prawa może być otwarta przez jedną albo kilkanaście osób. Obecnie bardzo popularna jest jednoosobowa firma prowadzenia działalności, która może być założona na dwa sposoby. 

Data dodania: 2012-06-19

Wyświetleń: 1902

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pierwszy z nich jest oczywisty i w pełni zrozumiały. Jest to rejestracja spółki z o.o. przez jeden podmiot. Drugi jest troszczkę bardziej skomplikowany, gdyż jego zasadą jest przepisanie udziałów wspólników konkretnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na jednego wspólnika, który od tej chwili staje się jedynym właścicielem spółki. rejestracja spółki z o.o.

Kiedy wiemy czym jest jednoosobowa firma, należy wiedzieć, co potrzebne jest, aby tego typu przedsiębiorstwo założyć.
Otóż umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego poprzez rejestrację jej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Firma otrzymuje osobowość prawną po zarejestrowaniu. Ważny jest także kapitał własny, który musi wynosić co najmniej 5 tys. złotych. Kapitał zakładowy spółki podzielony jest na udziały o różnej wartości.
Aktualne prawo zakłada, że wartość nominalna udziału takiej spółki nie może być niższa niż 5 tys. złotych. Ponadto udziały nie mogą być przejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli występuje taki przypadek, że udział jest przejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka wpłacana jest do kapitału zapasowego. Każda firma powinna również założyć rachunek bankowy.

Zasady prowadzenia sp. z o.o. są jasno ustalone. Oczywiste jest, że przy jednoosobowym przedsiębiorstwie za niezrealizowane zobowiązania odpowiedzialaność ponosi właściciel, podobnie jest w przypadku firmy, która składa się z kilku osób, wspólnicy natomiast są nie ponoszą ryzyka.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena