Według prawa S.A. powinna mieć co najmniej trzech założycieli. Są jednak dwa wyjątki przewidziane przez kodeks handlowy, w których dopuszcza się stworzenie jednoosobowej spółki akcyjnej. 

Data dodania: 2012-05-25

Wyświetleń: 1576

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jednoosobowa spółka akcyjna może mianowicie otwarta przez Skarb Państwa oraz związek międzygminny. Podane dwa wyjątki wynikają z ustaw o prywatyzacji firm państwowych.

Kapitał akcyjny to nic innego jak kapitał zakładowy. Złożony jest on z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami tego rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej, nazywanymi akcjonariuszami. Z chwilą zawiązania S.A., a mianowicie objęcia przedsiębiorstwa przez akcjonariuszy, powstaje spółka akcyjna w organizacji. Otrzymuje ona osobowość prawną w chwili wpisania do rejestru przedsiębiorców, czyli do Krajowego Rejestru Sądowego.spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest zdecydowanie bardziej uniwersalna od innych typów prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to związane z tym, że nie musi ona osiągać celu gospodarczego, ale może być założona dla każdego prawnie dozwolonego celu, np.: kulturalnego, naukowego, wypoczynkowego.

Dodatkowo S.A. może obejmować bardzo dużą ilość wspólników i jest to zgodne z prawem. Jest to związane z tym, że tylko przepisy o S.A. przewidują mechanizmy prawne pozwalające na odebranie oświadczenia woli od kilkudziesięciu czy nawet setek osób, które pragną stać się wspólnikami w tejże spółce, co biorąc pod uwagę inne spółki byłoby niemożliwe nawet z technicznego punktu widzenia. Ponadto spółka akcyjna zawsze łączy się z ogromną działalnością gospodarczą, która potrzebuje wielkich nakładów finansowych.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena