Artykuły

post

Elektroniczna rejestracja spółek

Przepisy w Kodeksie Spółek Handlowych informują nas o tym, iż rejestracja spółek nie musi odbywać się w sposób tradycyjny. Od pewnego czasu istnieje możliwość zrobienia tego w sposób uproszczony, a więc korzystając z elektronicznej rejestracji spółek, które możliwe jest bez zawierania umowy spółki w formie aktu notarialnego.