Zgodnie z orzecznictwem sądowym w III RP, sąd nie ma obowiązku orzekania rozwodu z powodów takich jak zdrada czy pijaństwo jednego z małżonków. Głównym powodem, zdaniem sądu, jest trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Pod tym terminem kryje się rozkład więzów duchowych, materialnych i fizycznych.

Data dodania: 2012-05-15

Wyświetleń: 1395

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wniesienie pozwu o rozwód jest płatne, sąd pobiera opłatę stałą 600 zł, dlatego zanim zdecydujemy się na rozwód lepiej zastanowić się wcześniej nad separacją. O separację może wystąpić każdy z małżonków, jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia. Jeśli separacji chcą zgodnie oboje małżonkowie, wówczas opłata wynosi tylko 100 zł.

Obowiązkiem sądu jest skierowanie małżonków do mediacji, jeżeli jest jeszcze szansa na naprawę ich małżeństwa. Obecnie nie ma już obowiązkowego posiedzenia pojednawczego. Należy liczyć się z tym, iż w trakcie rozprawy sąd będzie nakłaniał małżonków do pojednania. W przypadku gdy dojdzie do przekonania, że małżeństwo może zostać jednak utrzymane, sędzia może zawiesić postępowanie. W razie pojednania się stron w procesie pierwszej instancji, zwraca się cały uiszczony wpis od pozwu o rozwód. Natomiast w sytuacji, gdy do pojednania doszło w toku postępowania odwoławczego, zwraca się połowę wpisu uiszczonego od apelacji.

W pozwie rozwodowym, złożonym do sądu okręgowego, można żądać ustalenia władzy rodzicielskiej, ustanowienia świadczenia alimentacyjnego, podziału majątku, ustalenia o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez okres, kiedy będą oboje w nim mieszkać po rozwodzie, a także czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Małżeństwo oficjalnie ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, przestaje istnieć i dotychczasowi małżonkowie stają się osobami stanu wolnego, ponadto miedzy dotychczasowymi małżonkami ustaje wspólność majątkowa.

Licencja: Creative Commons