Jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce to przyszli przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form prawnych. W tym artykule postaram się przedstawić najważniejsze informacje na temat poszczególnych form prawnych.

Data dodania: 2012-04-10

Wyświetleń: 1137

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Indywidualna działalność gospodarcza - niewątpliwie jest to najpopularniejsza forma prawna wybierana przez polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorca za zaobowiązania finansowe odpowiada całym swoim majątkiem.

Spółka cywilna - najprostsza forma spółki. Kowalski umawia się z Nowakiem, że założą razem firmę np. sklep spożywczy. Spisują umowę, w której Kowalski zobowiązuje się przeznaczyć nieruchomość na potrzeby sklepu, a Nowak zakupić towar. Poza tym ustalają, kto ma jakie obowiązki oraz jak będą dzielić się zyskami. Obaj panowie za zobowiązania spółki np. wobec US odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem. Oczywiście, w skład spółki cywilnej może wchodzić więcej niż dwóch wspólników. Więcej informacji na temat spółki cywilnej trzeba szukać w kodeksie cywilnym.

Spółka jawna - jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Spółka jawna nie jest osobą prawną, to oznacza, że każdy ze wspólników może ją reprezentować, a majątek spółki jest wspólną własnością wspólników. Spółka jawna może jednak w przeciwieństwie do spółki cywilnej nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Spółka partnerska - ten rodzaj spółki mogą zawiązać tylko przedstawiciele wolnych zawodów, czyli m.in lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarze, pielęgniarki, położne, adwokaci, radcy prawni, notariusze czy księgowi. Istotne jest to, że partner nie odpowiada za błędy np. lekarskie drugiego partnera.

Spółka komandytowa - w spółce komandytowej przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność drugiego (komandytariusza) jest ograniczona do pewnej kwoty (sumy komandytowej). Warto wiedzieć, że istnieje jeszcze spółka komandytowo - akcyjna, chociaż nie cieszy się ta forma prawna dużą popularnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. W tego rodzaju spółce kapitał zakładowy nie może być obecnie mniejszy niż 5000 zł przy najmniejszym pojedyńczym udziale 50 zł. Jak wygląda odpowiedzialność przed wierzycielami? Spólka odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości wkładu wspólników plus majątek spółki. Jeżeli jednak majątku spółki nie wystarczy odpowiadają dodatkowo wszyscy członkowie zarządu całym swoim majątkiem. A jak wiadomo w małym biznesie członkami zarządu są najczęściej wspólnicy. Aby zarząd uniknął osobistej odpowiedzialności należy przestrzegać terminów postępowania upadłościowego.

Spółka akcyjna - jest również spółką kapitałową. Ten rodzaj spółki wymaga kapitału zakładowego w wysokości 100 tys zł. Nie jest to już więc mały biznes. Celem spółki akcyjnej jest zebranie kapitału od jak największej grupy osób - akcjonariuszy. Akcjonariusze nie odpowiadaja, oczywiście, za zobowiązania spółki.

Szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionych spółek (oprócz spółki cywilnej) należy szukać w kodeksie spółek handlowych.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena