Ewidencja Działalności Gospodarczej czyli w skrócie EDG jest rejestrem przeznaczonym dla osób fizycznych chcących założyć własną firmę. 

Data dodania: 2012-03-12

Wyświetleń: 1154

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Bez uzyskania tego wpisu nie można legalnie prowadzić żadnych działań stricte zarobkowych. Wniosek można wypełnić osobiście bądź drogą elektroniczną. Jego uzupełnienie wymaga posiadania odpowiednich danych, do których należą głównie takie informacje jak: imię i nazwisko potencjalnego przedsiębiorcy, jego numer PESEL oraz datę urodzenia a także miejsce zameldowania i zamieszkania.

Wiele osób ma obiekcje przed podawaniem tych wrażliwych danych zwłaszcza, że dostęp do rejestrów EDG jest jawny. Pamiętać jednak trzeba, że w kodeksie cywilnym istnieje zapis, który jasno wskazuje, iż nazwą przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w pierwszej kolejności są jego dane personalne. Nie ma przeciwwskazań, aby do imienia i nazwiska dodać jakiś człon charakteryzujący nowo powstały podmiot, jednak to dane personalne są tymi, które głównie identyfikują przedsiębiorcę. Jeśli podmiot prowadzący działalność oprócz siedziby głównej swojej firmy posiada również oddziały lub filie, powinien także zgłosić do EDG informacje na temat adresów tych jednostek.

Ważne jest również oznaczenie w EDG profilu prowadzonej działalności. Do tego celu służy ogólnie przyjęta i stosowana klasyfikacja PKD. Jest to numer przypisany konkretnej dzialałalności. Wpis do rejestru obligatoryjnie zawiera punkt, w którym przedsiębiorca powinien określić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej a jeśli zawiesza jej działanie, ten fakt również powinien zostać odnotowany. Zawieszenie może nastąpić na okres od miesiąca do 2 lat.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena