Konferencja to słowo, które najczęściej kojarzy się ze spotkaniem biznesowym firmy w celu przekazania informacji oraz przedyskutowania spraw i problemów istotnych dla przedsiębiorstwa.

Data dodania: 2007-10-25

Wyświetleń: 3070

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Konferencja to słowo, które najczęściej kojarzy się ze spotkaniem biznesowym firmy w celu przekazania informacji oraz przedyskutowania spraw i problemów istotnych dla przedsiębiorstwa. Jednak w dzisiejszych czasach konferencja coraz częściej utożsamiana jest z seminariami naukowymi, które przyczyniają się w sposób pośredni lub bezpośredni do rozwoju nauki. W ramach takich spotkań referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria wykładów i dyskusji na określony temat. Konferencje coraz częściej wypierają tradycyjna metodę publikacji naukowych i stają się stopniowo kluczowym sposobem komunikowania się z osobami z branży oraz ogłaszania swoich osiągnięć.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych seminariów naukowych są konferencje medyczne. Kardiologia, psychiatria, genetyka, biotechnologia to tylko nieliczne dziedziny medycyny na temat, których organizowane są spotkania konferencyjne. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach, skierowanych dla wszystkich, nie tylko dla ludzi z systemu ochrony zdrowia, umożliwia zaznajomienie się z nowinkami naukowymi oraz z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w sferze medycznej. Konferencje te często umożliwiają zdobycie wiedzy medycznej, ale również przyczyniają się do uzyskania tak zwanych punktów edukacyjnych – ważnych dla lekarzy, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dziedzina naukowa jaką jest ekonomia również coraz częściej wybiera konferencje, jako sposób komunikowania się z otoczeniem biznesowym oraz z firmami i ludźmi z branży. Finanse, marketing, zarządzanie, mikroekonomia, makroekonomia, handel, stosunki międzynarodowe to zakres tematyki ekonomicznej prezentowanej podczas seminariów naukowych. Możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń, nabycie wiedzy ekonomicznej tak niezbędnej w realiach wolnego rynku to czynniki potęgujące popularność konferencji ekonomicznych. Spotkania te niejednokrotnie przyczyniają się do rozwoju ekonomii oraz stwarzają możliwość zaprezentowania nowych myśli ich uczestników.

W związku z rozszerzającą się rolą i potęgą Internetu, konferencje i sympozja o tematyce IT stają się coraz popularniejszymi spotkaniami naukowymi. Sprzęt komputerowy, najnowsze rozwiązania informatyczne i oprogramowania to tylko mały procent tego, co jest przedstawiane podczas konferencji związanych z komputerami i Internetem. Spotkania te przyczyniają się do wymiany doświadczeń uczestników oraz umożliwiają zaprezentowanie swoich osiągnięć ludziom zajmującym się zawodowo tematyką IT.

Istnieje jeszcze wiele dziedzin naukowych takich jak: prawo, telekomunikacja, transport itp. na temat, których organizowane są konferencje i seminaria. Wszystkie one stanowią istotny czynnik w rozwoju i szerzeniu wiedzy naukowej. W dzisiejszych czasach każda z dziedzin życia naukowego mogłaby być zaprezentowana na konferencji i to nadałoby tym wydarzeniom wyższą rangę.
Licencja: Creative Commons
1 Ocena