Kredyt hipoteczny na mieszkanie, dom: jak wybierać, jak zabezpieczyć? Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu, który ze względu na długi okres kredytowania jest zabezpieczany hipoteką.

Data dodania: 2007-02-02

Wyświetleń: 11255

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 5

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

5 Ocena

Licencja: Creative Commons

 Banki chętnie udzielają kredytów, choć jest to dla nich dość ryzykowna forma zarabiania pieniędzy, a dla nas - użytkowników jeszcze droga forma nabywania nieruchomości. Kredyty na zakup mieszkania lub domu udzielane są na długi okres i w związku z tym, najbardziej efektywnym zabezpieczeniem jest hipoteka.

Kto może otrzymać taki kredyt? Każdy kto spełni warunki stawiane przez bank, czyli będzie miał zdolność kredytową. Wszystko zależy od dochodów, wielkości rodziny, żądanej kwoty kredytu oraz okresu spłaty. W praktyce klient musi spełniać bardzo rygorystyczne warunki: zarobki kredytobiorcy powinny być wysokie, natomiast rachunki, które płaci jak najniższe. Na poczet rachunków wchodzą comiesięczne opłaty za czynsz, samochód, wydatki na jedzenie, ubranie, a także raty innych pożyczek.

Kredyty hipoteczne udzielane są najczęściej na zakup mieszkania bądź domu od osoby prywatnej lub developera albo budowę domu lub mieszkania, jednak banki mogą ich udzielić także na remont, modernizację, rozbudowę lub przebudowa domu jednorodzinnego czy mieszkania. Bank, udzielając kredytu hipotecznego, daje także możliwość refinansowania kosztów poniesionych wcześniej na jeden z wyżej wymienionych celów lub spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku na jeden z wyżej wymienionych celów. W większości banków kredyty hipoteczne dostępne są w złotówkach, dolarach amerykańskich i europejskiej walucie. Spotykane są także kredyty we frankach szwajcarskich. Okres kredytowania wynosi zazwyczaj do 25 lat. Tu jednak banki często zastrzegają sobie, że dłuży okres kredytowania jest dostępny wyłącznie w złotówkach, natomiast kredyty indeksowane dolarem lub euro musimy spłacić wcześniej.

Dla banku hipoteka

Decydując się na zakup domu lub mieszkania na kredyt powinniśmy wiedzieć, że banki wymagają zabezpieczenia w formie hipoteki, co w praktyce realizowane jest to w formie wpisu do księgi wieczystej. Jest to najlepsza forma zabezpieczenia dla obu stron transakcji – zarówno dla nas jak i banku. Hipoteka to forma zabezpieczenia wierzytelności, która polega na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości. Innymi słowy hipoteka to prawne zabezpieczenie dla wierzyciela, czyli podmiotu udzielającego kredytu. Takie zabezpieczenie gwarantuje kredytodawcy zaspokojenie roszczeń, czyli spłatę długu przez kredytobiorcę, nawet gdy ten nie będzie wypłacalny.

Mechanizm jest dosyć prosty i banki często korzystają z takiej możliwości. W przypadku, gdy kredytobiorca nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań, wierzyciel, czyli kredytodawca, ma prawo przejąć nieruchomość – całości lub jej część. Hipoteka jest wyrażona określoną sumą pieniężną i istnieje tak długo, jak długo istnieje wierzytelność. Wraz z wygaśnięciem wierzytelności wygasa również hipoteka. Właściciel nieruchomości może wówczas zabiegać o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Bardzo często wraz z nieruchomością obciążane są także jej części składowe, przynależności oraz roszczenia okresowe, takie jak np. czynsz. Oprócz nieruchomości hipoteką można obciążyć także udział współwłaściciela w nieruchomości, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Należy pamiętać, że hipoteka jest prawem pozostającym w ścisłym związku z wierzytelnością, którą zabezpiecza i jest skuteczna wobec następców prawnych, czyli np. kolejnych właścicieli.

Co zabezpiecza hipoteka?

Hipoteka jest najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia kredytu na zakup mieszkania, domu lub działki. Hipoteka jest wyrażona określoną sumą pieniężną i istnieje tak długo, jak długo istnieje wierzytelność. Wraz z wygaśnięciem wierzytelności wygasa również hipoteka. Hipoteka zwykła jest ustanawiana w celu zabezpieczenia kredytu o znanej wysokości oprocentowania oraz warunków jego spłaty, które są stawiane przez bank. Hipoteka zabezpiecza również roszczenia banku dotyczące odsetek nie przedstawionych oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Według prawa hipoteka może zabezpieczać wierzytelność pieniężną. Zabezpiecza ona nie tylko samą wierzytelność, ale także odsetki nie przedawnione oraz przyznane koszty postępowania. Warto pamiętać, że wierzyciel nie ma prawa do korzystania z nieruchomości oraz nie ma żadnej władzy nad nią. Natomiast kredytobiorcy, czyli właścicielowi nieruchomości nie wolno dokonywać czynności, które doprowadziłyby do zmniejszenia wartości nieruchomości obciążonej, poniżej zabezpieczonej wierzytelności. Należy pamiętać, że hipoteka jest prawem pozostającym w ścisłym związku z wierzytelnością, którą zabezpiecza i jest skuteczna wobec następców prawnych, czyli np. kolejnych właścicieli.
Więcej informacji o kredytach hipotecznych na stronach:
http://www.madmaj.systempartnerski.pl
oraz:
http://www.firmamadmaj.home.pl
Zapraszamy !!!

Licencja: Creative Commons
5 Ocena