Ubezpieczenia komunikacyjne - kto ma obowiazek zakupienia takich ubezpieczeń ? Czy wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe czy tylko niektóre z nich ?

Data dodania: 2010-11-19

Wyświetleń: 3565

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ubezpieczenia komunikacyjne kojarzą się przede wszystkim z ubezpieczeniami takimi jak odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz autocasco (AC). Związane jest to z wysokimi kosztami tych dwóch rodzajów ubezpieczeń oraz częstością ich zakupu. Najczęściej kupowane jest ubezpieczenie OC ponieważ jet ono ubezpieczeniem obowiązkowym dla pojazdów, jednak w dobie spadających cen ubezpieczeń AC – ich sprzedaż również znacząco wzrosła.

 Jednak ubezpieczenia komunikacyjne to nie tylko OC i AC. Przede wszystkim należy uwzględnić środki komunikacji, dla których firmy ubezpieczeniowe posiadają przygotowane oferty. Są to:

pojazdy mechaniczne uczestniczące w ruchu drogowym,

pojazdy mechaniczne będące zarazem maszynami budowlanymi bądź innego użytku poruszające się w ruchu drogowym tylko na lawetach,

pojazdy szynowe,

samoloty, helikoptery oraz inne środki komunikacji powietrznej,

jachty śródlądowe oraz inne środki komunikacji wodnej śródlądowej,

jachty morskie oraz inne środki komunikacji morskiej.

 Dla każdego pojazdu ubezpieczyciele posiadają inne oferty. Niektórzy z nich mają gotowe pakiety ubezpieczeń przygotowane tylko do najczęściej użytkowanych środków transportu – czyli pojazdów mechanicznych uczestniczących w ruchu drogowym. Niezależnie jednak od oferty i środków komunikacji, których dotyczy ubezpieczenie dostępne są różne rodzaje tych ubezpieczeń. Są to między innymi:

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC),

ubezpieczenia autocasco (AC) (w przypadku samochodów)

ubezpieczenia aerocasco (AC) (dla samolotów i środków komunikacji powietrznej)

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

assistance,

ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

ubezpieczenie szyb,

ubezpieczenie ładunków.

 Prawie każdy z wymienionych powyżej rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych posiada dodatkowo możliwość ubezpieczenia tylko w kraju ubezpieczonego oraz w kraju i za granicą.

 Płatności za ubezpieczenia komunikacyjne dokonywane są przeważnie rocznie – tak też jest podpisywana polisa. Każdy ubezpieczyciel jednak może posiadać opcję płatności comiesięcznych lub kwartalnych na zasadzie rat czyli kredytu.

 Wycena polisy dokonywana jest na podstawie rodzajów ubezpieczenia, które wybiera zainteresowany (jeśli wykupuje kilka rodzajów w pakiecie płaci mniej niż gdyby każdy wykupił osobno), jego wieku oraz pojazdu, który podlega ubezpieczeniu.

 Nie każdy pojazd może być ubezpieczony na wszystkie dostępne rodzaje. Ubezpieczyciel mają swoje dokładne wytyczne dotyczące dostępności konkretnych rodzajów dla danych grup pojazdów. Jako przykład mogą posłużyć stare samochody (ich wiek jest regulowany przez każde towarzystwo) – nie mają one możliwości wykupienia rozszerzonych wariantów AC oraz assistance. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczyciele nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za pojazdy, które przysporzą im z założenia wiele wydatków.

 Ubezpieczenia komunikacyjne to bardzo prężnie rozwijający się rynek.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena