0
głosów
- +

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Autor:

Aktualizacja: 23.03.2011


Kategoria: Edukacja Wiedza Nauka / Nowości i nowinki


Artykuł
  • 0 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 1452 razy czytane
  • 1 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Propozycje rządu zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty trafiły już do konsultacji, a większość z nich ma wejść w życie od 1 września 2012r. Niektóre założenia przewidują  więcej miejsc w przedszkolach; zamiast likwidacji szkół możliwość łączenia ich w zespoły.


Jakie zmiany zainteresować mogą rodziców?

Rodzice dzieci czteroletnich zyskają gwarancję zapisania swojej pociechy do przedszkola; obecnie tego typu przywileje mają tylko rodzice pięciolatków. Ponadto do przedszkola będzie można zapisać już 2-letnie dzieci, a nie jak to miało miejsce dotychczas dzieci, które ukończą 2,5 roku. Rząd przewiduje, iż powyższe zmiany wejdą w życie dopiero od 1 września 2014 roku.

Nowelizacja zakłada też zmianę sposobu pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Chcąc ujednolicić opłaty rząd chce, aby od 2012 roku rada gminy określała je uchwałą. W ten sposób rodzice zapłacą tyle samo za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych w danej gminie, niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym.

W przypadku rodzin wielodzietnych, będą mogły korzystać z dodatkowych ulg w postaci zwolnienia z opłat   - bez podstawy prawnej.

Jakie zmiany obejmować będą gminy?

Rząd nakładając na gminy obowiązek przyjmowania dzieci czteroletnich do przedszkoli , bierze pod uwagę konieczność objęcia tych dzieci subwencją. Ma być ona przyznawana gminom w przeliczeniu na przedszkolaka i gminy mają ją dostać w dwóch etapach. Ponadto od 2012 samorządy będą mogły organizować uczniom transport do szkół bez jakiegokolwiek limitu.

Jakie zmiany przewiduje się dla nauczycieli?

Od 2012 roku każda gmina będzie mogła przekazać szkoły organizacjom pożytku publicznego, a te będą mogły proponować nauczycielom zatrudnienie na podstawie ustawy kodeks pracy. Zgodnie z tym założeniem nauczyciele będą wtedy musieli pracować w szkole 40 godzin tygodniowo.

Stowarzyszenie w dniu przejęcia placówki zobowiązane będzie do przedstawienia na piśmie, wszystkim nauczycielom nowych warunków pracy i płacy. Podmiot prowadzący szkołę, nie musi zatrudniać nauczycieli na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, wystarczy umowa o pracę.

Pedagodzy, którzy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego przez co najmniej 5 lat nie prowadzili zajęć w samorządowej szkole, ale w innej formie wychowania przedszkolnego, będą mieć możliwość skorzystania ze skróconej ścieżki awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Wystarczy, że po powrocie do takich szkół złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego bez konieczności odbywania stażu.

Jakie zmiany dotyczyć będą szkół? Jedna z proponowanych  przez rząd zmian zakłada umożliwienie łączenia szkół i placówek oświatowych w grupy   ( np. szkołę przedszkolno-podstawową lub gimnazjalno-licealną). Grupą taką ma zarządzać dyrektor ( wyłoniony na drodze konkursu), który odpowiadać będzie za ustalenie i realizację planu organizacyjnego szkół, a także zobowiązany będzie powierzać nauczycielom zajęcia we wszystkich szkołach zrzeszonych w grupie.

Zgodnie z propozycjami kuratorzy nie będą już prowadzić nadzoru pedagogicznego w szkołach. Ich rolę przejmą regionalne ośrodki jakości edukacji na czele z naczelnym inspektorem jakości. Nadzór nad szkołami będą sprawować tzw. inspektorzy jakości kształcenia. Będą mieć oni prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z prowadzeniem kształcenia w szkołach. A w sytuacji, gdy w trakcie kontroli okaże się, że są jakieś nieprawidłowości zobowiązać  dyrektora  do ich usunięcia.

Jakich zmian mogą spodziewać się uczniowie?

Rząd w ramach zmian przewiduje możliwość zakładania prywatnych szkół dla polonijnych dzieci. Podmioty zainteresowane założeniem takich placówek będą mogły za pośrednictwem konsula złożyć wniosek do ministra edukacji narodowej. Jeżeli będą spełnione wszystkie wymagania, wydana zostanie zgoda na poprowadzenie takiej szkoły, która ważna będzie przez trzy lata.

Szkoły zawodowe będą w obowiązku dostosowywać się do potrzeb lokalnego rynku pracy. W związku z tym możliwe będzie wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. A będzie to mogło nastąpić z inicjatywy ministra właściwego dla danego zawodu lub reprezentatywnej organizacji pracodawców.


Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.
Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij