Profil Użytkownika

Kultura organizacyjna firmy

Kultura organizacyjna firmy

Jednym z bardziej wieloznacznych pojęć w naukach społecznych jest niewątpliwie pojęcie kultury. Potoczne rozumienie tego pojęcia jest często różne od pojęcia naukowego - antropologicznego czy socjologicznego.