Niebezpieczeństwo społeczeństwa kontrolowanego oznacza przede wszystkim wdzieranie się w życie prywatne informacji, centralizację i zmonopolizowanie informacji, alienację wskutek automatyzacji i oszczędności w zatrudnieniu.

Data dodania: 2007-06-27

Wyświetleń: 4386

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Każdy z funkcjonalnych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych może być związany z określonymi zagrożeniami. I każdy wykazuje pewną podatność na działania o charakterze kryminalnym. Przestępcze oblicze komputerów to swoiste zwierciadło tej ciemnej strony ludzkich postaw i działań.

Dlatego jednym z ważniejszym problemem jest rozwój systemów teleinformatycznego wspomagania organów bezpieczeństwa wewnątrz państwa w zakresie informacji o przestępstwach oraz wzrost zastosowań systemów ekspertowych w dziedzinie kryminalistyki oraz rozwój teleinformatycznych systemów obserwacji miasta, kraju, ruchu. To wszystko ma stworzyć szansę wzrostu bezpieczeństwa społeczeństwa poprzez obniżenie wskaźników przestępczości. Niestety nieuniknione są też zagrożenia, takie jak: możliwość wykorzystania informacji z baz danych o obywatelach do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz poczucie ograniczonej swobody jednostek ("Syndrom Wielkiego Brata"),

Zagrożeń związanych z Internetem jest jednak znacznie więcej. To nie tylko te najgroźniejsze o których wspomniałem wyżej: możliwość powstania społeczeństwa kontrolowanego, czy uzależnionego całkowicie od techniki, ale również bardziej prozaiczne, związane bezpośrednio z naszym korzystaniem z Sieci, takimi negatywami jak: natłok informacyjny, który przybiera coraz bardziej objawy szumu informacyjnego, zagrożenie dostępem do treści niepokojących i społecznie niepożądanych, czy nawet nielegalnych. Problemem jest również anonimowość w Internecie, a także „narkotyzujący” wpływ na niektórych użytkowników i korzystających z Internetu.
Licencja: Creative Commons
1 Ocena