Jeżeli masz problem z windykacją należnosći firmowych lub prywatnych powinieneś koniecznie przeczytać poniższy artykuł. Porusza ciekawą i stającą się codziennością - tematykę windykacji wierzytelności, szczególnie interesujące w dobie kryzysu i nierzetelnych kontrahentów.

Data dodania: 2011-02-18

Wyświetleń: 1931

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nierzetelny kontrahent, korzysta z naszych usług, a potem nie płaci za fakturę. Sytuacja niewątpliwie nie należy do najprostszych i najprzyjemniejszych. Mamy jednak kilka możliwości zanim rozpoczniemy drogę sądową z nierzetelnych kontrahentem.
Pierwszą możliwością, jakiej należy spróbować w takiej sytuacji jest wezwanie do zapłaty. Wierzyciel przedstawia w nim podstawę żądania, jego wysokość, numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata, a także ostateczny termin zapłaty. Wezwanie do zapłaty dla ewentualnych celów dowodowych najlepiej wysłać listem poleconym.

Jeśli ta droga okaże się nieskuteczna, istnieje możliwość skorzystania z usług firm windykacyjnych. Na rynku znajduje się ostatnio wiele firm zajmujących się ściganiem wierzytelności. Pobierają one prowizje, zwykle rzędu od kilku do kilkudziesięciu procent. Większość firm działa na zasadzie success fee, oznacza to, że prowizja pobierana jest dopiero po wyegzekwowaniu wierzytelności. Windykacja w początkowym stadium dąży przede wszystkim do polubownego ścigania wierzytelności, jednak możemy upoważnić firmę również do wytoczenia w naszym imieniu sprawy do sądu. Niewątpliwie negatywną kwestią w działalności tego rodzaju firm są bardzo wysokie prowizje, jednak wykazują się w swoich działaniach dużo większą skutecznością niż dokonywanie tego rodzaju czynności samodzielnie.

Istnieje jeszcze jedna alternatywa, jest nią umowa cesji- czyli przelewu wierzytelności. Przelew wierzytelności w prawie polskim regulują przepisy art. 509-517 Kodeksu cywilnego. Przelew to przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela ,do majątku osoby trzeciej na podstawie umowy zawartej między tymi osobami. Prawnym skutkiem przelewu jest przejście ze zbywcy na nabywcę wierzytelności wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami. Poza zmianą osoby wierzyciela przelew nie wprowadza żadnej zmiany samej treści wierzytelności. Do przelania wierzytelności nie jest potrzebna zgoda dłużnika; jednakże aktem staranności ze strony zbywcy wierzytelności jest zawiadomienie go o tej umowie. Wiele podmiotów zajmuje się kupnem należności od nierzetelnych dłużników. Tego rodzaju czynność jest pewnego rodzaju alternatywą, gdyż w szybkim czasie uzyskujemy pieniądze. Minusem jest, że dostaniemy zdecydowanie mniej niż kwota, na którą opiewa należność.

Po wyczerpaniu tego rodzaju możliwości, pozostaje nam droga sądowa, która często okazuje się jedynym i najdogodniejszym rozwiązaniem, choć na pewno czasochłonnym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena