Od kilku lat funkcjonuje w Polsce słowo „catering”. Jest to bez wątpienia wyraz obcojęzyczny. Podejmując próbę sprawdzenia co się pod tym określeniem kryje, znajdujemy u Kopalińskiego w „Słowniku wydarzeń, pojęć i legend XX wieku” następującą definicję ...

Data dodania: 2010-09-12

Wyświetleń: 7285

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Catering – zaopatrzenie w żywność, trunki pasażerów i załogi samolotów, zwłaszcza w systemie cook-chill, w którym potrawy są wcześniej gotowane, przyrządzane, po czym zamrożone, a w samolocie odgrzewane”. Tak więc przede wszystkim "Catering", a nie "Katering"- nie spolszczamy tej nazwy.

         W Wielkiej Brytanii pojęcie „catering” używane jest w odniesieniu do jednej, lub do wszystkich razem następujących usług:

- dostarczanie pożywienia

- dostarczanie napojów

- zapewnienie zakwaterowania (noclegu).

Dodatkowo mogą być świadczone takie usługi jak organizacja konferencji i działalność rozrywkowa.

            Dla wielu ludzi w Wielkiej Brytanii, pierwszym skojarzeniem słowa catering jest hotel. Głównym celem usług cateringowych jest dostarczenie tego wszystkiego, co jest potrzebne do planowania i pełnienia funkcji cateringu w określonym czasie i miejscu. Żadna definicja nie zawęża cateringu tylko i wyłącznie do działalności poza zakładem gastronomicznym. Jeśli pominiemy usługę dostarczania noclegu, można uznać, że  catering to nic innego jak całość usług żywieniowych.

W brytyjskiej literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące typy operacji cateringowych:

traditional catering (obejmujący małe firmy, z reguły przedsiębiorców – amatorów, którzy obserwując zachodzące zmiany i wzrastające zapotrzebowanie na usługi cateringowe, podejmowali tego rodzaju działalność szczególnie ze względu na niski stopień ryzyka bankructwa), 

contract catering (świadczenie usług odbywa się w oparciu o zawartą umowę pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Celem jest przygotowanie posiłków na potrzeby pracowników w zakładach pracy, szkołach, szpitalach; przygotowanie posiłków odbywa się na miejscu, bądź posiłki wcześniej przygotowane, są dowożone gotowe), 

franchise catering (polega na zastosowanie systemu franszyzy, czyli tworzenia sieci kooperujących jednostek – w umowie franszyzy jedna ze stron – organizator sieci, przyznaje drugiej – przystępującemu do sieci, w zamian za wynagrodzenie, prawo eksploatacji dla celów rynkowych praw dotyczących dóbr i usług),

popular catering (działanie na potrzeby szerokiej rzeszy odbiorców – menu jest dostosowane do wyposażenia kuchni, istnieje jednolitość ceny, menu, obsługi i dekoracji, wykorzystywane są najnowsze technologie, duży nacisk kładzie się na marketing i reklamę; zwykle dotyczy usług typu fast food),

systems catering (obejmuje działanie ukierunkowane na konkretny rynek, każda czynność jest dokładnie zaplanowana, zorganizowana i skalkulowana – przykładem może być serwowanie posiłków wcześniej przygotowanych itp.),

function catering (polega na organizacji różnego rodzaju uroczystości i spotkań dla klienta – wesela, bankiety, przyjęcia koktajlowe, spotkania biznesowe).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena