Aby sprawdzić czy prądnica agregatu prądotwórczego jest sprawna, należy odłączyć stary regulator napięcia AVR - odłożyć go na bok. Przygotuj miernik i uruchom agregat prądotwórczy.

Data dodania: 2012-09-28

Wyświetleń: 13767

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przy uruchomionym agregacie (silnik spalinowy pracuje równo i ze stałymi obrotami). Prądnica podaje napięcie stałe 24-27V na szczotki, przy prądzie wirnika w granicach 0,3-0,5A (wartość prądu dla prądnic do 3 kW, dla prądnicy do 5,5kW wartość prądu wirnika 0,3-0,6A, dla prądnicy do 7,5kW wartość prądu wirnika 0,3-0,8A) prądnica powinna wygenerować napięcie znamionowe 230VAC w przypadku prądnicy jednofazowej lub 400VAC w przypadku prądnicy trójfazowej. Napięcia tej prądnicy powinny być symetryczne względem punktu zerowego (prądnice te są nazwalane w gwiazdę). Jeżeli prądy wirnika odbiegają od wartości podanych, świadczy to o uszkodzeniu wirnika, który należy przezwoić.Jednocześnie na uzwojeniu pomocniczym, niezależnym od roboczego, które jest nazwojone na stojanie prądnicy i zasila moduł AVR (dwa niebieskie przewody), powinno wygenerować się napięcie 70-90VAC (wartość napięcia dla prądnic do 3 kW, dla prądnicy do 5,5kW wartość napięcia 90-110VAC, dla prądnicy do 7,5kW wartość napięcia 110-130VAC). Jeżeli wartość napięcia odbiega od wartości podanych (jest wyższa –„ przebicie” do uzwojenia roboczego), świadczy to o uszkodzeniu stojana, który należy przezwoić.

Na przewodach brązowym (punkt „zerowy” uzwojenia roboczego) i żółtozielonym powinno wygenerować się napięcie 17-21VAC (dla regulatorów AVRx,xx/1F i AVRx,xx/3F) pomiaru dokonujemy względem „zera” uzwojenia roboczego. Przewód(ody) żółtozielony jest odczepem  z uzwojenia roboczego i służy regulatorowi do pomiaru napięcia wyjściowego prądnicy (na podstawie tego napięcia regulator reguluje napięcie wyjściowe), czyli na przewody czerwony i czarny (wirnik agregatu). Przy pracy prądnicy bez obciążenia  jest to 24-27VDC. Pomiaru dokonujemy, wpinając miernik pomiędzy czarny i czerwony przewód regulatora.

Pomiary zaleca się dokonywać miernikiem magnetoelektrycznym (wskazówkowym – mniejsza oporność wewnętrzna przyrządu) lub miernikiem cyfrowym, ale należy miernik odsunąć od prądnicy na ok. 1,5m (zakłócenia magnetyczne z prądnicy). W trakcie wykonywania pomiaru (dociążamy)  żarówką 5W/230V.

 Jeżeli po przeprowadzonych pomiarach prądnicy i po podłączeniu nowego regulatora agregat nie generuje napięcia, należy zmierzyć wartość napięcia na uzwojeniu, które zasila moduł AVR (dwa niebieskie przewody)powinno być napięcie nie mniejsze niż 3,5VAC. Jeżeli wartość tego napięcia jest niższa, regulator AVR nie uruchomi się (zbyt niskie napięcie) - należy wymienić magnesy neodymowe na wirniku.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena