W krajach Unii Europejskiej często zwraca się uwagę, iż rozwój społeczeństwa innowacyjnego, dla którego nie obce są współczesne media, procesy globalizacji i przemiany naukowo-techniczne.

Data dodania: 2010-08-29

Wyświetleń: 2697

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W ten sposób odchodzi się w tych krajach od usystematyzowanego, ustrukturyzowanego wykładu wiedzy oraz nie ingeruje się bezpośrednio w programy i plany, a także i treści nauczania, wyraźnie za to, są określone wspólne obszary, na polu, których powinniśmy kierować edukacją naszych uczniów w całej Europie.

Wyznaje się zasadę, że młodego człowieka powinno się zafascynować przedmiotem, ukazać bogactwo treści i syntetyczny charakter nauczanych treści. Ważniejsze jest rozwijanie kreatywności i zdolności poznawczych niż uczenie się postępowania w sytuacjach typowych.

Perspektywa wejścia Polski do Unii Europejskiej, niewątpliwie miała i ma wpływ na rozwój komputeryzacji oraz "internetyzacji" w naszej edukacji szkolnej. Proces kształcenia jest coraz częściej wspomagany komputerem z programami multimedialnymi oraz z dostępem do Internetu. Komputer umożliwia przekazywanie wiedzy i realizację własnych pomysłów oraz zapewnia interaktywne uczestnictwo w procesie kształcenia. Wykorzystanie przekazu hipertekstowego, czyli systemu interaktywnej nawigacji między połączonymi fragmentami tekstu, w których wyróżnione słowa (hiperłącza) prowadzą do dalszych informacji, jest bogatą ścieżką kształcenia elektronicznego we współczesnej szkole. Dodatkowo, hipertekst rozszerzony o multimedialne środki przekazu takie jak dźwięk lub obraz wideo stanowi obszar aktywizujący procesy umysłowe młodych ludzi.

Trzeba tutaj jednak mocno podkreślić, że zdobywanie wartości edukacyjnych tą drogą powinno być zawsze połączone z dużą inicjatywą nauczycielską, bez której sukces edukacyjny, nawet przy bardzo dobrym wyposażeniu szkół w środki multimedialne, jest niemożliwy. A także tak, by nauczyciele informatyki byli ludźmi kompetentnymi, by korzystanie z usług serwis komputerowy katowice, było

Nauczanie i stosowanie technologii informacyjnej (TI) koncentruje się od kilku lat na wydzielonych zajęciach informatycznych, nazywanych najczęściej informatyką lub elementami informatyki. Podstawowy nacisk kładzie się na wiedzę i umiejętności informatyczne, mniejszy - na przygotowanie uczniów do posługiwania się TI. A przecież wiemy, że przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, w którym informacja, i związana z nią technologia, już jest i będzie podstawowym towarem i środkiem, niezbędnym w życiu każdego człowieka.

Trzeba z żalem dodać, że TI na pozostałych zajęciach szkolnych wykorzystuje się w stopniu bardzo ograniczonym, ze względu na brak sprzętu w szkołach oraz kadry nauczycielskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Miejmy nadzieję, że zmieni się to już w najbliższym czasie.

W materiałach UNESCO z 1994 "A curiculum for schools" czytamy: "(...)Informatyka ma tak ogromne znaczenie dla przyszłej gospodarczej pomyślności kraju, że inwestowanie w sprzęt, kształcenie nauczycieli i wspierające usługi niezbędne do wprowadzenia programu skutecznego kształcenia informatycznego powinno mieć najwyższy priorytet na szczeblu rządowym" (...).

Literatura:

"A curiculum for schools"; UNESCO; 1994r.

Opracowanie: mgr Małgorzata Siatkowska

Licencja: Creative Commons
0 Ocena