Coraz więcej rodzin decyduje się by opuścić Polskę i rozpocząć nowy rozdział życia za granicą. Wielu rodziców ma dylematy czy uczyć dziecko ojczystego języka, czy raczej pozwolić na to by zasymilowało się z nowym środowiskiem.

Data dodania: 2022-04-04

Wyświetleń: 365

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Polska szkoła za granicą, czyli gdzie na obczyźnie posłać dziecko do szkoły?

Obaw przed nauką polskiego jest wiele. Czy dziecko dwujęzyczne nie będzie rozwijało się słabiej, czy nie będzie traktowane jako obce w społeczności nowej ojczyzny? W końcu czy nie zaburzy to nauki języka danego kraju, który dla rodziców staje się po przeprowadzce priorytetem? Nie zapominajmy jednak, że język ojczysty to kod dziecka, to tożsamość i kultura jego przodków.

Wyzwania stojące przed rodzicami

Rodziny wyjeżdżające za granicę mierzą się z wieloma wyzwaniami. Niewątpliwie jednym większych jest zadbanie o edukację swoich dzieci. W pierwszej kolejności myślą o tym, jak zorganizować naukę w szkole zagranicznej. Język ojczysty często staje się tematem drugorzędnym. Rodzicom zależy by dziecko szybko stało się integralną częścią nowej ojczyzny, jej języka i kultury. Boją się, że mieszanie się dwóch języków nie wpłynie korzystnie na gramatykę i akcent nowego języka. Rozmawiają z dzieckiem w domu w języku kraju, do którego przybyli w trosce, by dziecko jak najszybciej opanowało dobrą komunikację i nie miało bariery językowej. Czy te obawy są zasadne? Warto pomyśleć o nauce dziecka w polskiej szkole za granicą, by dać mu możliwość odczytywania kodu kulturowego własnej ojczyzny.

Dziecko dwujęzyczne

Co daje dziecku dwujęzyczność? Okazuje się, że obawy rodziców w tym kontekście nie są uzasadnione. Istnieje możliwość, że ucząc się dwóch języków dziecko może mieć na początku nieco uboższe słownictwo w obu językach, ale można nad tym popracować. Wystarczy skupić się z dzieckiem na książeczkach, filmach, bajkach czy aplikacjach do nauki języków. Zalet dwujęzyczności jest za to o wiele więcej. Psychologowie wskazują, że dzieci dwujęzyczne rozwijają się świetnie. Mają duże zdolności do stosowania nieszablonowych rozwiązań, są niezwykle kreatywne, wskazują wysoko rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów.

Tożsamość i korzenie

Dzieci dwujęzyczne mają także wrodzoną otwartość, wysoką wrażliwość i tolerancję. Nie ma obawy, że dziecko mówiąc w domu po polsku wolniej będzie uczyło się języka obowiązującego w nowym kraju. Najszybciej nauczy się w grupie rówieśniczej. Z kolei, jeśli rodzic zrezygnuje z komunikacji z dzieckiem w ojczystym języku może narazić go na utratę wspólnoty kulturowej i tożsamości narodowej. Umiejętność posługiwania się ojczystym językiem, to także otwarta komunikacja z rodziną, dziadkami. To także przepustka do przyszłego kształcenia w Polsce, jeśli dziecko się na to zdecyduje.  Kiedy dziecko pozna język otworem dla niego staną dobre polskie szkoły i uniwersytety.

Polska szkoła za granicą

Kiedy rodzic zdecyduje się już na nauczanie swojego dziecka języka polskiego zaczyna szukać możliwości. Do dyspozycji rodziny pozostają: szkoły sobotnie, szkoły przy ambasadzie, szkółki przy parafiach. Rodzic może skorzystać także z kursów języka polskiego i szkół internetowych. W niektórych krajach występują także szkoły, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku a zajęcia prowadzone są w języku polskim z polskim.

Polska szkoła za granicą online

Doskonałym wyborem dla rodziców, może okazać się szkoła online. Uczeń nie traci czasu na dojazdy do szkoły sobotniej, często oddalonej od miejsca zamieszkania dziecka. Szkoły internetowe oparte są na systemie edukacji domowej. Dziecko uczy się w domu, zaś jego nauczycielem jest rodzic. W całym procesie wspierany jest przez polskich nauczycieli. Ma także do dyspozycji nowoczesną platformę edukacyjną. Nauczanie jest zwykle bezpłatne, a projekt daje dziecku wykształcenie zgodne z polską podstawą programową. Formalnie dziecko zapisane jest w polskiej szkole systemowej. Po zdanym egzaminie klasyfikacyjnym otrzymuje polskie świadectwo. Takie rozwiązanie daje dziecku stały kontakt z ojczystym językiem, a nauka na nowoczesnej platformie sprawia, że nauka jest przyjemna i efektywna.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena