W Polsce istnieje wiele różnych form nauczania, które możemy podzielić na dwa, główne typy: szkołę systemową oraz edukację alternatywną. Zwolennicy drugiej metody krytykują mechanizmy, występujące w szkołach systemowych. Ich zdaniem opierają się one na przestarzałych procedurach, które zabierają potencjał ucznia. Jedną z najpopularniejszych form alternatywnych dla szkoły systemowej jest edukacja domowa. Czym jednak jest i jakie są różnice między nimi?

Data dodania: 2024-01-02

Wyświetleń: 171

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Szkoła systemowa a edukacja domowa

Na czym polega edukacja domowa?

Edukacja domowa to nowoczesna forma kształcenia, która pozwala na zdobywanie wiedzy poza tradycyjną szkołą, w domu lub w innym wybranym miejscu Dziecko może uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, a program kształcenia może zostać dostosowany na miarę jego potrzeb. Przy tym sposobie kształcenia to rodzice lub opiekunowie prawni czuwają nad procesem nauczania dziecka. Sami mogą dobrać metody, przy pomocy których uczeń będzie pozyskiwać wiedzę. Edukacja domowa jest w Polsce legalna i bezpłatna. Każdy może skorzystać z nauki w domu.

Co to jest szkoła systemowa?

W systemowym podejściu szkolnym nauczyciel jest głównym źródłem wiedzy, a uczniowie często pełnią rolę biernych odbiorców informacji, jedynie słuchając go i wykonując zadane ćwiczenia. Jednak w obliczu ciągłych zmian w świecie, edukacja powinna być dostosowana do naszych współczesnych potrzeb. Stres, brak indywidualnego podejścia czy ciągłe ocenianie wpływają niekorzystnie na uczniów. Edukacja domowa stwarza uczniom możliwość pełnego rozwoju, dbania o ich potrzeby oraz rozwijania pasji. To podejście gwarantuje maksymalną elastyczność w dostosowywaniu procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb dziecka.

Szkoła systemowa a edukacja domowa - jakie są różnice?

Edukacja domowa a edukacja systemowa różnią się na kilku istotnych płaszczyznach. Pierwszą z nich jest elastyczność. W przypadku edukacji domowej program nauczania można dostosować do indywidualnych potrzeb ucznia, co oznacza większą swobodę w wybieraniu treści i określaniu tempa nauki. Natomiast w edukacji systemowej program nauczania jest ściśle narzucony i obowiązuje wszystkich uczniów w danej szkole. Następnie, w edukacji domowej uczniowie zdobywają wiedzę w domowym środowisku, co może być dla nich bardziej komfortowe. W przeciwieństwie do tego, w szkole uczestniczą w lekcjach razem ze swoją klasą, co wiąże się z koniecznością dostosowania się do rytmu i warunków, jakie w niej panują.

Warto również dodać, że w edukacji domowej nauczyciele i rodzice mają możliwość stworzenia spersonalizowanego podejścia do nauki, uwzględniając predyspozycje i zainteresowania ucznia. W systemie szkolnym, z kolei, program nauczania jest ujednolicony i uczniowie dostosowują się do grupy rówieśników.

Czy dziecko w edukacji domowej musi być zapisane do szkoły systemowej?

Dziecko, które uczy się w systemie edukacji domowej, również musi być zapisane do szkoły systemowej. Najlepiej jeśli jest to szkoła przyjazna edukacji domowej, czyli taka, która posiada doświadczenie w pomocy w nauce uczniom w tym trybie. Dziecko staje się w ten sposób pełnoprawnym uczniem, może uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez placówkę, ale obowiązek szkolny realizuje poza szkołą. Decyzję o możliwości rozpoczęcia takiego nauczania podejmuje dyrektor danej szkoły (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

Edukacja domowa - zasady zapisu

Wiele rodziców, decydując się na zmianę trybu nauczania swojego dziecka, zastanawia się, jak przejść na edukację domową? To naprawdę proste! Wystarczy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
  • zobowiązanie do przystąpienia dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Wsparcie w procesie zmiany trybu edukacji może zapewnić również jedna z placówek oświatowo-dydaktycznych. Zwykle po wypełnieniu specjalnego formularza rekrutacyjnego kontaktuje się z nami specjalista, który dostarcza wszelkie niezbędne papiery, odpowiada na każde pytanie i pomaga w przejściu na nauczanie w domu. Współpracujące z takim podmiotem placówki wspierają edukację domową, umożliwiają zdanie egzaminów w dowolnym dla ucznia terminie i zapewniają przyjemną atmosferę przez cały proces edukacji.

Zapisując dziecko przez tego rodzaju placówkę można otrzymać też niezbędne narzędzia do nauki, w tym m.in. dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, spotkań online z nauczycielami czy webinarów - zarówno przedmiotowych, jak i te, rozwijających zainteresowania. Dzięki temu każdy uczeń może dostosować tempo nauki do własnych potrzeb i możliwości.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
1 Ocena