Catering w Polsce- biznes nowy, czy już od dawna goszczący na naszym rynku ? Czy polacy z niego korzystają ? Kto był pierwszy na rynku cateringowym ?Oto szereg informacji na ten temat.

Data dodania: 2010-09-14

Wyświetleń: 2143

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na początku lat 80-tych catering w Polsce rozumiany jako organizowanie imprez na zewnątrz, w miejscu wskazanym przez klienta i koncentrował się głównie w hotelach orbisowskich. Dopiero z czasem zaczęły się rozwijać wyspecjalizowane firmy, których celem była organizacja imprez w miejscu wskazanym przez klienta, a także świadczenie usług żywieniowych na potrzeby zakładów pracy. W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku pojawiło się pojęcie usług cateringowych używane w odniesieniu do usług świadczonych poza zakładem gastronomicznym.

Rozwój tych usług nie był łatwy. Już w roku 1993 została zarejestrowana firma Eurest Poland oraz Sodezo, obie specjalizujące się w zbiorowym żywieniu zamkniętym. W uprzywilejowanej sytuacji była firma LOT Catering, która ze względu na swoje doświadczenie w sektorze transportowym (zaopatrywanie pasażerów w posiłki gotowe do spożycia, opakowane w specjalne opakowania) szybko zdobyła klientów.
Z czasem liczba przedsiębiorstw cateringowych w Polsce wzrosła, a klienci zaczęli okazywać coraz większe zainteresowanie świadczonymi usługami. Wzmożone zainteresowanie usługami żywieniowymi występuje też w zakładach pracy. Dzisiaj Polacy coraz więcej czasu spędzają w pracy. Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na tzw. „ruchomy catering” zgłoszony przez zakłady pracy, które nie są wystarczająco duże by uruchomić własną stołówkę lub bar przekąskowy. Wzrastający popyt na imprezy cateringowe jest powodowany ogólnie biorąc wysokim poziomem życia społeczeństwa, także dużą liczbą rodzin w których oboje – mąż i żona pracują oraz ograniczonymi możliwościami organizacji przyjęć w małych mieszkaniach i domach. Poza tym wygodne jest zorganizowanie imprezy poza stałym miejscem zamieszkania. W związku z powyższym w Polsce zaczęły się rozwijać firmy, które są w stanie sprostać oczekiwaniom potencjalnych klientów, takich jak w VIP Catering.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena