Czy polscy bloggerzy tworzą społeczność? Jak silne są więzy które łączą poszczególne blogi? Co łączy użytkowników różnych serwisów blogowych? Próbą odpowiedzi na te pytania jest opublikowana niedawno praca badawcza młodych naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego

Data dodania: 2009-07-22

Wyświetleń: 2300

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Praca zatytułowana "Quantitive and sociological analysis of blog networks" powstała w ramach zajęć prowadzonych przez dr hab. Danutę Makowiec z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG. Pod jej kierunkiem grupa studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG rozpracowała zależności łączące blogi z trzech polskich serwisów.

Obiektem badania było ok. 200 tys. blogów dostępnych na stronach: onet, gery i jogger. To trzy zdawałoby się różne serwisy - reklamowany na stronach portalu Onet blog.onet.pl cieszy się masową popularnością - blog.gery jest od niego 10 razy mniejszy. Jogger.pl to z kolei serwis niszowy, na którym publikują swoje blogi użytkownicy Jabbera. - Najważniejszym kryterium wyboru tych trzech serwisów było to, że udostępniają one dającą się łatwo przetwarzać listę blogów - wyjaśnia jeden z autorów pracy, Wiktor Bachnik. - To niezbędne, aby napisany przez nas robot internetowy (crawler) zebrał wszystkie potrzebne do badań dane.

Studenci postanowili sprawdzić, czy można w sposób naukowy potwierdzić potoczne przekonanie, że linkujące się wzajemnie serwisy blogowe można porównać do społeczności znajomych ludzi. Dodatkowo chcieli wyjaśnić, czy blogi pasują do teorii małych światów psychologa Stanleya Milgrama. Przeprowadził on w 1967 r. słynny eksperyment, który dowiódł, że dwóch losowo wybranych obywateli USA łączy łańcuch najwyżej sześciu znajomych. - Wszystkie te właściwości wydają się bardzo ,,naturalne'' dla osoby wiedzącej co to blogi - wyjaśnia Bachnik. - My chcieliśmy potwierdzić to konkretnymi wynikami.

Zebrane przez robota dane - klika megabajtów plików tekstowych zawierających adresy stron i lista łączących je linków - zostały przeanalizowane na sprzęcie klasy PC. Badana była liczba linków wchodzących i wychodzących do poszczególnych blogów, średnia liczba linków potrzebnych, aby przejść między dwoma dowolnymi blogami oraz tzw. współczynnik klikowatości (czy te same blogi linkują się nawzajem). Jakie wyniki uzyskano?

- Ogromna większość blogów (ponad 85%) nie posiada żadnych połączeń, a tylko niewielka ich część posiada wiele linków. Średnio jeden blog ma tylko 0,81 połączeń z innymi- opisuje Bachnik - Innymi słowy, blogi tworzą sieć rzadką. Jest to charakterystyczne dla sieci bezskalowych, znanych z teorii grafów. W połączeniu z zaobserwowanym przez nas podobnym rozkładem klikowatości oznacza to, że połączenia między blogami nie mają charakteru przypadkowego i tworzą pewną zorganizowaną strukturę społeczną.

W społeczności blogów autorzy pracy wyróżnili charakterystyczne typy związków. Są blogi "idole", do których prowadzi wiele zewnętrznych odnośników (znacznie więcej niż wychodzi od "idola"). "Idola" prowadzi zwykle zaawansowany blogger, który czasem pomaga zaistnieć w społeczności swoim znajomym, linkując do ich blogów. Polecane przez niego, mało popularne dzienniki to tzw. "szare eminencje". Przeglądając treść "idola" i "szarej eminencji" można znaleźć ślady tego, że ich autorów łączą osobiste znajomości. Innym rozpowszechnionym zachowaniem jest wzajemna wymiana linków, która również pozwala przypuszczać, że ich autorzy znają się i wzajemnie polecają.

Najciekawszym wnioskiem z badań jest spostrzeżenie, że identyczne zjawiska występują w każdym z trzech badanych serwisów, pomimo że bardzo różnią się one ilością użytkowników. We wszystkich potwierdza się również eksperyment Milgrama - dwa przypadkowe blogi są średnio oddalone od siebie o tylko kilka kliknięć (dokładnie 3,78 dla jogger.pl, 6,76 dla blog.gery.pl i 7,60 dla blog.onet.pl).
Licencja: Creative Commons
2 Ocena