mowa ciała

Prezentacja i przemówienie

Prezentacja i przemówienie

W świecie opartym na informacji bardzo ważne jest, aby umieć publicznie występować. Nauka przemawiania zaczyna się już na poziomie szkoły podstawowej, kiedy nauczycielka wzywa uczniów do tablicy, a kończy się maturą ustną z języka polskiego, która polega na prezentacji wybranego tematu.

Mowa ciała w sprzedaży

Mowa ciała w sprzedaży

Mowa ciała jest jednym z czynników, które wpływają na to, jak zostaniemy odebrani przez drugą osobę. I jest bardzo silnym czynnikiem, szczególnie od strony błędów, które można popełnić – błędy w komunikacji niewerbalnej mogą w przeciągu mniej niż sekundy znacząco zepsuć nasz wizerunek.