faktoring

Istota faktoringu

Istota faktoringu

Faktoring to kredyt udzielany w banku dla przedsiębiorstwa. Firma dzięki tym funduszom kupuje materiały do produkcji a w zamian dopuszcza bank do części spodziewanych zysków ze sprzedaży. Przedsiębiorstwa zajmujące faktoringiem rozwineły się dzięki popularnośći tego typu umów oraz firmą chętnie przejącym rolę banku.