Artykuły

post

Perwersje jądrowe

Czy energetyka jądrowa jest opłacalnym i racjonalnym rozwiązaniem problemów energetycznych Polski czy wyjątkowo przewrotną megamanipulacją? Co można zaproponować zamiast lub równolegle, aby zapewnić tanią i czystą energię? Czemu większość informacji jest zupełnie nieznana nie tylko społeczeństwu ale i części elit politycznych?

post

Produkty z wierzby energetycznej

Dominującym sposobem wykorzystania wierzby energetycznej są cele energetyczne (co jest jak najbardziej zgodne z nazwą dla
tej odmiany wierzby) - czyli w wyniku spalania wierzby uzyskujemy energię cieplną, którą można wykorzystać do ogrzewania lub wytworzenia energii elektrycznej.