Religijnie

Rodzaje treści
Okres
Szaty liturgiczne - skrojone na miarę potrzeb

Szaty liturgiczne - skrojone na miarę potrzeb

Liturgia to istotna część życia kościelnego, w której istnieje nie tylko duchowe znaczenie, lecz także wspaniałe stroje i dodatki. W teraźniejszych czasach kościół poszukuje wysokiej jakości szat, ornatów, bielizny ołtarzowej i innych dodatków liturgicznych , które zaprezentują święto i kunszt każdej mszy świętej. Jedną z wiodących ofert w tej branży jest nasza firma, której celem jest obietnica najwyższej jakości materiałów, spełniających oczekiwania każdej parafii.

Pochwalony bądź, Panie mój!

Pochwalony bądź, Panie mój!

„Laudato si’, mi Signore” – „Pochwalony bądź, Panie mój” - tymi słowami ze słynnej „Pieśni słonecznej” św. Franciszka z Asyżu rozpoczyna Papież Franciszek swoją nie mniej słynną encyklikę „ekologiczną”. Inwokacja ta znalazła się tam nieprzypadkowo. Ojciec Święty wyraża w niej bowiem przekonanie, że kryzys ekologiczny można przezwyciężyć tylko wtedy, gdy w duchu kontemplacji odnajdziemy w sobie gotowość do zachwytu nad pięknem stworzenia, i - co za tym idzie - do wdzięczności wobec jego Stwórcy.

Nie tylko Papież Franciszek

Nie tylko Papież Franciszek

Niestety idee ochrony środowiska nie są popularne wśród chrześcijan, a już zwłaszcza wśród katolików. Oni wiedzą na ogół, że popiera je Papież Franciszek, ale jest to tylko jedną więcej przyczyną, dla której nauczanie Franciszka jest kontestowane – zwłaszcza przez katolickich tradycjonalistów. Przeciwstawiają go oni rzekomo bardziej wiarygodnemu Benedyktowi XVI, ale zwykle nie zdają sobie sprawy, że i jemu leży bardzo na sercu sprawa ochrony środowiska.

Trudna prawda: uobecnienie

Trudna prawda: uobecnienie

Większość z nas słyszała w młodości na lekcjach religii, że Msza święta jest uobecnieniem Ofiary Krzyżowej Pana Jezusa. Dla człowieka naszej kultury brzmi to jakoś obco i skłania do odrzucenia tej doktryny lub do przyjęcia jej niczym gorzkiej pigułki, którą musimy połknąć i jak najszybciej zapomnieć o gorzkim smaku w naszych trzewiach.

Najpierw cię ignorują. Potem się z ciebie śmieją. Potem z tobą walczą. Potem zwyciężasz!

Najpierw cię ignorują. Potem się z ciebie śmieją. Potem z tobą walczą. Potem zwyciężasz!

Tym mottem M.K.Gandhiego chciałabym zilustrować jedno z najtrudniejszych zagadnień życia chrześcijańskiego. Chodzi o słowa Jezusa z Kazania na Górze: „ A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” (Mt 5,39) Często rozumie się je tak, że dobry chrześcijanin powinien jak bojaźliwa owieczka milczeć i pozwalać drugiemu na wszystko.

Dlaczego Niepokalana?

Dlaczego Niepokalana?

Kiedyś uczestniczyłam w ekumenicznych spotkaniach biblijnych, gdzie czytało się Listy Świętego Pawła Apostoła. Któregoś razu dyskusja po czytaniu zeszła na katolicki dogmat Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nie muszę chyba dodawać, że spojrzenie protestantów na tę prawdę naszej wiary było zdecydowanie negatywne.