Książka dotyczy fundamentu wiary każdego chrześcijanina – osoby Jezusa Chrystusa. Jest odpowiedzią na współczesny kryzys wiary i zaufania.

Data dodania: 2008-12-18

Wyświetleń: 2454

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W rzeczywistości zagubienia współczesnego świata, które obejmuje również postrzeganie osoby Jezusa z Nazaretu, Benedykt XVI z niezwykłą siłą ukazuje współczesnemu człowiekowi kim naprawdę był i jest Jezus Chrystus jako człowiek, Syn Boży i Zbawiciel. Dlatego wnikliwa lektura książki jest niezbędna dla współczesnego chrześcijanina.Papież autorem książki o Jezusie Chrystusie? – czegoś takiego nie zna historia Kościoła! Tak jak przed Janem Pawłem II nie znała papieża, który by dokonał ponad stu podróży duszpasterskich, wielokrotnie odwiedzając wszystkie zamieszkałe kontynenty. Nieprawdopodobne staje się jednak rzeczywistością. Na rynku księgarskim ukaże się wkrótce – równocześnie w kilku językach, także w polskim – I tom pozycji zatytułowanej: Jezus z Nazaretu. Benedykt XVI zaczął ją pisać jeszcze jako Joseph Ratzinger, znany – obecnie chyba najwybitniejszy – teolog, specjalista od zagadnień dogmatycznych. Kontynuuje jako biskup rzymski. We wstępie zapowiada napisanie jak najszybciej II tomu. W obydwu pragnie ukazać Jezusa Chrystusa jako postać rzeczywistą, historyczną, wykorzystując w tym celu najnowsze osiągnięcia nauki. Ufa Ewangeliom na przekór wszystkim wątpiącym w ich historyczną wartość.

To nie jest książka tylko dla specjalistów. Żadnych przypisów – oczywiście poza odniesieniami do Pisma Świętego. Żadnej niemal fachowej dokumentacji, tak przecież zrozumiałej w przedmiocie, w którym każdemu szczegółowi poświęcono niezliczone opracowania, historyczne i egzegetyczne zwłaszcza. Mimo to niemal każde zdanie tej książki poświadcza niezwykłą erudycję Autora i głęboką znajomość tematu. Nie na tym jednak – może należałoby powiedzieć: nie na tym przede wszystkim – polega wartość tej pozycji. Mimo całej naukowej rzetelności nie ma ona w sobie nic z suchego doktrynerskiego stylu, charakterystycznego dla wielu teologicznych opracowań. Tak jak same Ewangelie – jej podstawowe źródło – książka ta chce prowadzić do Chrystusa. Nie tylko uczyć o Nim, ale przysparzać Mu uczniów. Książka ta jest owocem długiej wewnętrznej drogi Autora. Uwzględniając wymiar historyczny, patrzy w niej na Jezusa z – jedynie słusznej w tym przypadku – perspektywy Jego wspólnoty z Ojcem i chce się przyczynić do umacniania żywej z Nim relacji, we wspólnocie całego Kościoła.

o. Wiesław Szymona OP
Licencja: Creative Commons
0 Ocena