Artykuły

post

Polska sztuka XX i XXI wieku

Obejmuje dzieła z zakresu malarstwa, rzeźby i obiektów przestrzennych, rysunku, grafiki oraz fotografii i technik wizualnych.
Podstawową wartością zbioru, który w większości tworzą dzieła z obszaru sztuki eksperymentującej, jest jego niezmienne otwarcie na współczesność.

post

Rynek sztuki w początkach demokracji

Na rynku sztuki, pracującym w rytmie podobnym do szkoły, rusza nowy sezon. Zapowiada się świetnie, bo klientów przybywa, a ceny znów poszły w górę. W czasach niepewnej giełdy i nieobliczalnego rynku nierucho­mości właśnie kupno obrazów wydaje się idealną inwestycją.

post

Biografia Ferdynanda Ruszczyca

Jeden z najwybitniejszych twórców okresu Młodej Polski reprezentujący symbolistyczny nurt sztuki modernizmu. Urodzony w 1870 roku w Bohdanowie koło Wilna, zmarł w 1936 roku. Uprawiał także grafikę oryginalną i użytkową, zajmował się sztuką książki i scenografią, animował i współorganizował życie kulturalne Wilna.