Zawarcie związku małżeńskiego to moment szczęścia i rozpoczęcie nowego, wspólnego życia. Niejednokrotnie jednak dochodzi do sytuacji, w której dwoje ludzi pragnie ułożyć sobie życie w odmienny, osobny sposób. Wówczas rozwód jest doskonałym rozwiązaniem prawnym, który pozwala na trwałe unieważnienie zawartego związku małżeńskiego. Dlaczego się rozwodzimy? Jak wygląda procedura rozwodowa? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Ciekawi? Zaczynamy!

Data dodania: 2022-09-02

Wyświetleń: 262

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak wziąć rozwód? Wszystko co musisz wiedzieć!

Czym jest rozwód?

Rozwodem określamy trwałe rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd. O orzeczenie rozwodu może wystąpić jeden bądź oboje małżonków. Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, wówczas każdy z małżonków ma prawo żądać, by sąd orzekł o rozwodzie, rozwiązując zawarty związek małżeński.

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce?

W Polsce często małżonkowie decydują się na rozwód. Które z przyczyn stanowią najczęstsze przesłanki rozpadu małżeństwa? Według statystyk to zdrada najczęściej sprawia, że decydujemy się na rozwód. Do grona najpopularniejszych przyczyn należą także:

  • niezgodność charakterów,
  • nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków,
  • narkomania,
  • problemy finansowe,
  • karygodny stosunek do pozostałych członków rodziny, np. teściowej czy teścia. 

To jednak tylko najczęściej występujące przyczyny, które sprawią, że dwoje ludzi pragnie uzyskać rozwód, kończąc swoje małżeństwo. Należy jednak pamiętać, że nie ma dwóch takich samych małżeństw i rozwodów- każdy przypadek należy traktować bardzo indywidualnie.

Procedura rozwodowa

Rozważając decyzję o rozwodzie, zawsze należy skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Wykwalifikowany adwokat będzie reprezentował nas w czasie toczącego się postępowania w sądzie. To sprawia, że nasze szanse na uzyskanie należnych nam praw i roszczeń znacznie wzrosną. Co więcej, adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym będzie służył nam bezcenną pomocą w sporządzeniu pozwu i wielu innych pism i dokumentów procesowych, które odgrywają kluczową rolę w  uzyskaniu pomyślnego wyroku sądu. Pomoc adwokata w zebraniu dowodów  także może okazać się nieocenioną i przeciążyć na naszą stronę szalę zwycięstwa, zwłaszcza w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie.

Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu jest złożenie pozwu rozwodowego do właściwego sądu okręgowego, który powinien być sporządzony przez adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Do pozwu dołączone zostają stosowne dokumenty, m.in.: akt zawarcia małżeństwa, akt urodzenia dziecka bądź dzieci. Do pozwu rozwodowego dołącza się także różnego rodzaju dowody: zaświadczenia, faktury, bilingi telefoniczne, zwłaszcza w przypadku procesu z orzekaniem o winie jednego z małżonków. 

Rozwód może orzec w Polsce sąd okręgowy poprzez wydanie stosownego wyroku. W toku mediacji czy negocjacji rozwodowych małżonkowie mogą ustalić wspólne stanowisko procesowe, w ramach których możliwe jest zawarcie porozumienia małżeńskiego. Podczas wydawania wyrok sąd określa obowiązki i prawa każdej ze stron. W związku z tym kluczowe znaczenie odgrywa nasza reprezentacja w toku postępowania sądowego przez adwokata.

Wyroki w sprawach rozwodowych

Wyróżnić możemy dwa główne rodzaje rozwodów:

  • z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie.

Dodatkowymi, znaczącymi czynnikami, które decydują o czasie trwania procesu i jego złożoności to obecność w małżeństwie małoletnich dzieci, jak również podział majątku. Postępowanie rozwodowe może trwać od kilku tygodni nawet do kilku lat. Główne znacznie odgrywa stanowisko procesowe każdej ze stron. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena