Obecnie, przy większej liczbie rozwodów oraz związków nieformalnych mogą pojawić się problemy na gruncie uregulowania kontaktów między rodzicami i dziećmi. Problem ten dotyczy także kontaktów między dziećmi a członkami dalszej rodziny - dziadkami, ciociami czy rodzeństwem. 

Data dodania: 2023-05-24

Wyświetleń: 281

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Część z nich rozwiązywana jest ugodowo, niejednokrotnie jednak, gdy nie można dojść do porozumienia, zmuszeni jesteśmy do skorzystania z pomocy profesjonalisty, np. adwokata z Warszawy, który pomoże nam założyć sprawę w sądzie celem umożliwienia nam kontaktu z ukochanym dzieckiem, wnukiem czy siostrzeńcem.

Jaki może być zakres kontaktów?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem może przybrać dwojakie formy – kontaktu osobistego bądź na odległość – m.in. poprzez umożliwienie rozmów telefonicznych, wymiany korespondencji oraz modnych coraz bardziej wideokonferencji. Zakres ten najczęściej ustalany jest poprzez wskazanie dni i godzin, kiedy na przykład spotkanie między dzieckiem a osobą uprawnioną może się odbywać.

W jaki sposób można założyć sprawę sądową?

Sprawy dotyczące prawa rodzinnego w większości rozpoznawane są przez sądy rejonowe – wydziały rodzinne. Celem wszczęcia postępowania co do zasady należy złożyć wniosek w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka, w którym określimy żądany przez nas sposób kontaktów (osobiście bądź na odległość) oraz jego częstotliwość i rozmiar (np. raz w tygodniu).

Jak wygląda sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Prawo rodzinne wprowadza dwa rodzaje postępowań: procesowe oraz nieprocesowe. Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem należą do tego drugiego typu postępowań. Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem nie powinna być łączona na przykład ze sprawą o alimenty, która rozpatrywana jest w postępowaniu procesowym. Także obniżenie alimentów to postępowanie procesowe, zatem aby uniknąć wątpliwości warto, aby radca prawny z Warszawy pomógł nam w prawidłowym sporządzeniu wniosku bądź pozwu (w zależności od sprawy) kierowanym do sądu.

Jakie dowody powinienem przedstawić?

Prawo rodzinne nie jest tak bardzo rygorystyczne w zakresie postępowania dowodowego w porównaniu z innymi postępowaniami. Jedną z jego naczelnych zasad jest zasada dobra dziecka. Zatem sąd w toku postępowania może dopuszczać zarówno dowody wskazane przez strony, jak również sam inicjować postępowanie dowodowe. Często przed sądem przeprowadza się dowody takie jak: wywiad środowiskowy, z zeznań świadków oraz dowód z opinii biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii.

Podsumowanie

Ustalenie kontaktów z dzieckiem może zostać ustalone między rodzicami oraz dalszymi członkami rodziny w sposób ugodowy, bez konieczności ingerencji sądu. Dopiero w momencie, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, kontakty takie może określić sąd.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena