Ograniczenie praw rodzicielskich, a mówiąc ściśle, wprowadzenie ograniczeń w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, to poważna procedura, która i dla rodzica, i dla dziecka zawsze niesie poważne konsekwencje. Domaganie się takiej decyzji wymaga zatem odpowiedniego działadania.

Data dodania: 2021-04-27

Wyświetleń: 839

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Co zrobić aby ograniczyć prawa rodzicielskie?

To przede wszystkim

  • Ograniczenie w sprawowaniu władzy rodzicielskiej może zostać wprowadzone tylko i wyłącznie orzeczeniem sądu. Sędziowie w wyrokach nie tylko decydują o tym, czy ograniczenie zostanie wprowadzone, ale precyzyjnie określają, jak rodzic o ograniczonej władzy może ją wykonywać, a w jaki sposób nie.
  • Postępowanie o ograniczenie praw rodzicielskich może być wszczęte na wniosek jednego z opiekunów dziecka, na wniosek osoby postronnej lub z urzędu, przy czym dwa ostatnie przypadki dotyczą sytuacji, w której powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej będzie obawa o bezpieczeństwo dziecka.
  • Samo orzeczenie rozwodu jest powodem wystarczającym, aby wprowadzić pewne ograniczenia w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, co ma zapobiegać konfliktom między opiekunami.
  • Ograniczenie praw rodzicielskich jest odwracalne – jeśli ustaną powody, dla których zostało ono wprowadzone, to sąd, po wpłynięciu odpowiedniego wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, może przywrócić opiekunowi pełnię władzy rodzicielskiej.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w informatorze na stronie https://slupinska.eu/blog/co-mowic-na-sprawie-o-ograniczenie-praw-rodzicielskich/.

Wystarczy mówić, czy trzeba udowodnić?

Ponieważ wprowadzenie ograniczenia w wykonywaniu władzy rodzicielskiej niesie ze sobą poważne skutki, każda prośba o jego wprowadzenie powinna być odpowiednio umotywowana. Relatywnie najłatwiejsze jest postępowanie prowadzone w związku z rozwodem, jeśli staje się oczywiste, że rodzice dziecka nie będą mieszkali razem. W takiej sytuacji sąd orzeka, przy którym z rodziców będzie ustalone miejsce zamieszkania. Jeśli rodzice porozumieją się w tej sprawie i chcą, aby ich decyzja miała rygor formalnego ograniczenia władzy rodzicielskiej, odpowiednie oświadczenia powinny być wystarczające.

W przypadku rodziców skonfliktowanych, kiedy prawo do opieki nad dzieckiem jest przedmiotem sporu, każda ze stron musi uzasadnić swoje stanowisko. Takie postępowanie jest relatywnie dłuższe i choć zwykle sąd orzeka na korzyść przyznania matce pełni praw i ograniczenia ich ojcu, to w tej sprawie nie powinien działać prawny automatyzm.

Jeśli natomiast chodzi o sytuacje, w których ograniczenie praw rodzicielskich ma odbyć się ze względu na bezpieczeństwo dziecka, trzeba będzie w sposób konkretny udowodnić, że zagrożenie jest realne. Będzie tak na przykład, jeśli jeden z rodziców nadużywa alkoholu. Zwykle jednak strona wnioskująca będzie musiała przedstawić odpowiednie dowody na poparcie swojego stanowiska. Jeśli wniosek będzie przygotowany przez służby, to zwykle będzie traktowany poważniej i będzie miał większą moc dowodową.

Słowo podsumowania

Im lepiej umotywowany będzie wniosek, tym krócej potrwa analiza sytuacji i tym szybciej zapadnie wyrok. Jest to zawsze najkorzystniejsze z punktu widzenia dobra dziecka, więc warto dołożyć wszelkich starań, aby wniosek był odpowiednio przygotowany i podparty rzeczowymi argumentami. Warto więc zasięgnąć też profesjonalnej porady: błędy formalne tylko niepotrzebnie przedłużą całe postępowanie.

Artykuł powstał przy merytorycznym wsparciu Kancelarii Słupińska.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena