Z uwagi na fakt działań militarnych na terenie Ukrainy w Polsce wszechobecny stał się obrazek licznych ukraińskich matek z dziećmi, podczas gdy ich ojcowie zostali zaciągnięci do wojska, by wylewać krew za niepodległą ojczyznę. Każde podziały między ludźmi do pozytywnych aspektów życia nie należą. Szczególnie zaś tego typu rozłąka, gdy na pytanie, czy te ukraińskie rodziny spotkają się jeszcze kiedyś w komplecie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pomagamy, jak tylko możemy, np. tłumaczeniami.

Data dodania: 2022-06-10

Wyświetleń: 565

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

NAUKOWY, POPULARNONAUKOWY

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ekspresowe przysięgłe tłumaczenia medyczne – język ukraiński

 

Ekspresowe tłumaczenia dokumentów z ukraińskiego na polski

Tu granica między życiem a śmiercią się zaciera. Pewne może być tylko jedno – że przyszłość jest niepewna, nienamacalna, okryta woalem nadchodzących zdarzeń. Z uwagi na masowe międzynarodowe migracje ukraińskiej ludności cywilnej posługującej się obcym językiem, polskie urzędy i gabinety lekarskie wymagają przysięgłych tłumaczeń pisemnych dokumentów tych ludzi. Są to zarówno podstawowe dokumenty zawierające dane personalne, takie jak paszport czy akt urodzenia, jak też dokumentacja medyczna dotycząca historii leczenia pacjentów, szczególnie zaś tych onkologicznych – chorych na raka, gdzie ekspresowa usługa tłumaczenia jest nieodzowna celem kontynuacji terapii antynowotworowej, ratowania zdrowia i życia. I tak na przykład przysięgłe ekspresowe tłumaczenie aktu urodzenia bądź wypisu ze szpitala można zamówić online a odebrać osobiście tego samego dnia w biurze tłumaczeń Best Text w Jaworznie, by zameldować dziecko w prezydium.

 

Kilka słów na temat historii alfabetu ukraińskiego – rozważania naukowe i filozoficzne

Zatem coraz częściej oprócz typowego alfabetu polskiego na każdym nieomal kroku w Polsce widać ukraińską odmianę grażdanki, innymi słowy ukraiński wariant cyrylicy – alfabetu rosyjskiego. Nazwa ta upamiętnia postać świętego Cyryla, który wraz ze św. bratem Metodym uchodzą za protoplastów podstaw pisma i rozwoju języka Słowian Wschodnich. Cyryl pochodził z drugiego największego miasta Grecji – Salonik, toteż cyrylica ma swe źródła w alfabecie greckim. Alfabet ten słynie z tego, iż jego litery stanowią symbole wartości fizycznych , np. ρ = m/V, gdzie: ρ – gęstość (stosunek masy układu do jego objętości). Notabene w zasadzie prawie na całym Półwyspie Bałkańskim widać kolejne odmiany cyrylicy, choćby w Bułgarii, Macedonii czy Serbii. Języki się przenikają, tak samo jak kultury tudzież religie. Kościół prawosławny ma spore rzesze zwolenników nie tylko w Rosji, lecz także w Serbii czy Macedonii. Przy okazji napomknąwszy, w stolicy Macedonii, Skopje, bardzo wyraźnie widać mix kulturowy i religijny – tam przy tych samych ulicach smukłe, wysokie i strzeliste minarety meczetów (dla wyznawców islamu) przeplatają się z cebulastymi, „napompowanymi”, bardziej przyziemnymi wieżami prawosławnych synagog. Stan ten można by podsumować łacińską sentencją Panta rhei – „wszystko płynie”, tzn. miesza się ze sobą i nic nie jest trwałe, podlega stałym modyfikacjom w odpowiedzi na presję otoczenia. Dzięki temu możemy mówić o postępie. Czasem przejściowy regres stanie na drodze do progresu, będąc ślepym zaułkiem „maszynerii promocji życia”, niczym na wojnie. Jednakże – dokładnie jak w teorii ewolucji Karola Darwina – mutacje są bezkierunkowe i przypadkowe, a to dobór naturalny pozwoli przetrwać i prowadzić ekspansję organizmom lepiej przystosowanym.

 

Tłumaczenia medyczne na język ukraiński w przychodniach i aptekach

Od początku wojny w Ukrainie do Polski uszło ponad 3,8 miliona uchodźców. Astronomiczna wręcz suma – to aż 10% liczebności rdzennej ludności Polski! Ci ludzie, z krwi i kości, tak samo jak my, Polacy, potrzebują korzystać ze świadczeń powszechnej opieki medycznej. Przy okazji na korytarzach przychodni zakładów opieki zdrowotnej oraz w aptekach treść folderów, ulotek i plakatów informacyjnych na temat profilaktyki prozdrowotnej oraz schematów leczenia powinna być zrozumiała dla wszystkich pacjentów. Właśnie temu mają służyć przysięgłe tłumaczenia medyczne na język ukraiński. Na zlecenie koncernów farmaceutycznych wykonywane są tego typu tłumaczenia dotyczące stosowania leków oraz prowadzenia pacjentów w terapiach. W tym zakresie obywatele Ukrainy traktowani są na równi z Polakami, mając pełny dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz do rzetelnych informacji w języku ukraińskim. Od niedawna drukowane ilustrowane tablice edukacyjne dla pacjentów są zatem dwujęzyczne. W procesie tłumaczenia pośredniczyć mogą wydawnictwa medyczne, które przygotowują druk wysokonakładowy oraz kolportaż tychże materiałów informacyjnych oraz biura tłumaczeń, które przeprowadzają procedurę tłumaczenia. Koncern farmaceutyczny żąda potwierdzenia zgodności tłumaczeń medycznych na ukraiński z tekstem źródłowym w języku polskim. W tym celu tłumacz przysięgły języka ukraińskiego uwierzytelnia przekłady zwykłe natywnych tłumaczy j. ukraińskiego (rodowitych Ukraińców, native speakerów języka ukraińskiego). Dodatkowo grafik komputerowy dba o idealne odwzorowanie szaty graficznej dokumentów źródłowych w pdf. Wówczas cały proces tłumaczenia przebiega w pełni profesjonalnie.

 

Tłumaczenie dokumentacji medycznej pacjentów na język ukraiński

Z kolei tłumaczenia medyczne z j. ukraińskiego na j. polski dotyczą też dokumentacji medycznej pacjentów. Pacjenci posiadający historię leczenia swoich dolegliwości z minionego okresu, którzy wymagają kontynuacji procedur medycznych w terapii, najpierw zobowiązani są dostarczyć przetłumaczoną dokumentację medyczną, by polscy lekarze mogli zapoznać się z ich przypadkiem medycznym. Ekspresowe tłumaczenie dokumentów medycznych obejmuje przekład na język polski wyników badań diagnostycznych (fizykalnych, laboratoryjnych i obrazowych), diagnozy, epikryzy, zaleceń lekarskich obejmujących dawkowanie leków oraz prowadzony tryb życia, jak również pozostałych informacji zawartych na kartach wypisów z kliniki lub szpitala.             

 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena