Prawo medyczne to dziedzina prawa istniejąca od dawna w prawodawstwie, ale od niedawna wyraźnie wyodrębniona i traktowana jako nowa gałąź prawa. Z pewnością Polska jest państwem, w którym dziedzina ta cały czas raczkuje. W naszym kraju przez wiele lat dominował w medycynie paternalizm. 

Data dodania: 2020-06-04

Wyświetleń: 725

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Trudne prawo medyczne

Lekarz całkowicie dominował w relacjach pacjent-lekarz, skupiał w ręku wszelkie kompetencje w zakresie decyzji zdrowia i leczenia pacjentów. Od kilkunastu lat schemat ten ulega wyraźnej zmianie, a relacje pacjent-lekarz nabrały partnerskiego charakteru. Pacjent zaczyna współuczestniczyć w procesie leczenia i terapii, lekarz zamienia się w równorzędnego partnera pacjenta.

 

Czym zajmuje się prawo medyczne? 


Większość z czytelników widząc zakres działalności jaką prowadzi Kancelaria PBKB wiąże ją przede wszystkim z kwestiami odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Pozornie wydaje się, że odpowiedzialność lekarska jest przedmiotem największej ilości spraw mieszczących się w pojęciu prawa medycznego. Tymczasem większość zagadnień prawnych mieszczących się w tej gałęzi prawa dotyczy samego systemu ochrony zdrowia. Składają się na niego zasady wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki, organizacja Narodowego Funduszu Zdrowia, refundacja świadczeń medycznych oraz ramy prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych. 


Interdyscyplinarne prawo medyczne


Interdyscyplinarny charakter prawa medycznego wyróżnia je spośród innych gałęzi prawa. Składają się bowiem na niego normy cywilne, administracyjne a nawet karne. Przepisy ustanowione do prawa medyczne pochodzą z Konstytucji, poprzez ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Pacjenta chroni również prawo międzynarodowe, a pacjentów UE wspierają dodatkowo konwencje i dekrety. Szereg norm obowiązujących w naszym kraju spisano w Kodeksie Etyki Lekarskiej. 


Nie każda kancelaria prawna specjalizuje się w zakresie prawa medycznego. Szukając pomocy czy sprawiedliwości w zasobach systemu opieki zdrowotnej wypracowanego w naszym kraju, warto sięgać po doświadczonych prawników, mających za sobą trudne ścieżki sporów i wygrane sprawy. 
 

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena