Pierwsza grupa ma już za sobą obligatoryjną wymianę kas fiskalnych na wersję online. Czy dla pozostałych przewidziano wsparcie?.

Data dodania: 2020-11-13

Wyświetleń: 132

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak dostać pieniądze?

Wsparcie zostało przewidziane.

Pierwsze i chyba najważniejsze jest to, że w ustawie wskazano iż ulga przysługuje podatnikom u których powstał obowiązek stosowania kasy fiskalnej i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach. W przypadku gdy działalność znajduje się w wykazie grup podatników podlegających wymianie kas wskazano graniczne daty, od których uznane będzie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online. Dlaczego?, dlatego aby „ulgę” na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami. Jest przepis wskazujący, że aby otrzymać ulgę za wymianę dotychczasowej kasy na kasę online, trzeba koniecznie spełnić dwa warunki:

  1. Podatnik wykona obowiązek wymiany kas wynikającej z ustawy (zakupi i zafiskalizuje kasę online)
  2. Podatnik rozpocznie ewidencję (sprzedaż) na kasach online najpóźniej w terminach wskazanych w art. 145b ust. 3 ustawy, czyli w terminach od których dana grupa podatników ma obowiązek stosować kasy online.

Dla przypomnienia, terminy zmieniły się:

Nowe terminy znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. W związku z tą decyzją kalendarz wymian kas na wersję online wygląda następująco:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. :

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

2) do dnia 30 czerwca 2021 r. :

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Podsumowując, aby otrzymać ulgę bezwzględnie trzeba kasę online posiadać przed dniem "granicznym", a ewidencję czyli wystawianie paragonów rozpocząć w pierwszym dniu obowiązywania dla poszczególnych grup. Oznacza to, że na dzień pierwszego użycia kasy online, musi być ona kupiona, mieć wprowadzone kody i musi być zafiskalizowana. 

Dobrze, ale co z innymi osobami (podatnikami)

Możliwością uzyskania zwrotu za zakup kasy fiskalnej online (i tylko takiej), zostały objęte osoby które dobrowolnie rozpoczęły prowadzenie ewidencji i nie stosowały dotychczas kas lub drukarek fiskalnych. Czyli są to osoby rozpoczynające działalność, nie posiadały jeszcze urządzenia fiskalnego i nie znajdują się w  wykazie. Te osoby nie podlegają właściwie żadnemu terminowi (oczywiście oprócz samego terminu rozpoczęcia sprzedaży), więc mają większy komfort czasowy. Oczywiście jeśli chcą, bo nie muszą i zupełnie spokojnie mogą korzystać z kas elektronicznych, ale zupełnie odrębną sprawą jest czy w najbliższej przyszłości ich branża nie znajdzie się w nowym wykazie.

Ile można mieć kas?

Tak naprawdę to ile się chce, jedyny warunek brzmi: aby skorzystać z ulgi na zakup kolejnych kas, podatnicy mają pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Czyli zakup pozostałych kas fiskalnych, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji / działalności, jest możliwy i na te kasy będzie przysługiwała ulga (zawarte jest to w art. 111 ust.4), czyli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy pomocy pierwszej kasy.

Licencja: Creative Commons