Audyt energetyczny przeprowadzany jest najczęściej w trakcie prac termomodernizacyjnych. Robi się go z zamiarem zmniejszenia zużycia energii i wygenerowania oszczędności. Na czym polega i kiedy warto go wykonać?

Data dodania: 2019-05-15

Wyświetleń: 696

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Audyt energetyczny - co to jest?

Audyt to rodzaj procedury, której celem jest określenie zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych prac prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na ciepło.

Po co robić audyt energetyczny?

Zdobycie wiedzy na temat profilu zużycia energii danego budynku pozwala na określenie opłacalnych rozwiązań, które przyczynią się do polepszenia jego sytuacji termomodernizacyjnej. Jest to podstawa planowania realizacji, jakie finalnie mają stać się źródłem oszczędności.

Optymalizacja efektywności energetycznej jest kluczem w osiągnięciu najlepszego poziomu zużycia energii. Warto przy tym zaznaczyć, że audyt energetyczny to nie tylko potrzeba, ale również wymóg, jeśli planujesz uzyskanie dofinansowania na prace modernizacyjne.

Audyt ma wskazać możliwości zmniejszenia zapotrzebowania budynku na ciepło z uwagą na zredukowanie kosztów energetycznych. Ponadto określa on rodzaje przedsięwzięć, jakie trzeba by w tym celu podjąć. Krótko mówiąc, audyt wskazuje co i jak zrobić, aby zmniejszyć wydatek na energię.

Jak wygląda audyt energetyczny?

Audyt energetyczny zawsze zaczyna się od sprawdzenia i analizy stanu technicznego budynku oraz jego parametrów. NIezbędne jest porównanie projektu budowlanego ze stanem faktycznym oraz badanie termowizyjne.

Następnie energetyka budynku zostaje odpowiednio scharakteryzowana. Określa się ją m.in na podstawie zużycia energii, zapotrzebowania cieplnego, wysokości taryf i opłat. Niezbędna jest również charakterystyka systemu grzewczego, z uwzględnieniem typu instalacji i jej sprawności, oraz instalacji wody ciepłej użytkowej.

Charakterystyce podlegają także: kotłownie, instalacja gazowa, systemy wentylacyjne, kominy, węzeł cieplny, instalacja elektryczna.

Na podstawie wyżej zebranych informacji oblicza się zapotrzebowanie budynku na ciepło. Potem można wskazać rozwiązania opłacalne z punktu widzenia inwestora, które zmniejszą zapotrzebowanie na energię.

Audyt powinien też określać najkorzystniejszą taryfę energetyczną dla danego budynku. W niektórych przypadkach zalecana jest taryfa G11E/G11P, która opiera się na systemie prepaid. 

Źródła odnawialne a audyt

Warto zaznaczyć, że szczegółowy audyt energetyczny wskazuje również możliwości wynikające z zastosowania dostępnych źródeł odnawialnych. Są to przykładowo kolektory słoneczne, instalacje do spalania biomasy i panele fotowoltaiczne.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena