Poznaj najczęstsze i najważniejsze przyczyny powstawania pożarów. Wiele z nich jest łatwych do uniknięcia. Zapraszamy do lektury artykułu obrazujacego sposoby gaszenia pożarów.

Data dodania: 2013-01-23

Wyświetleń: 2048

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pożary są najczęstszym zagrożeniem życia i zdrowia człowieka. Do przyczyn pożarów można zliczyć spięcia w instalacji elektrycznej, awarie różnych urządzeń elektrycznych czy nieumyślne lub celowe zaprószenie ognia. Pamiętajmy, że skuteczne gaszenie ognia zależy od środków, jakich do tego użyjemy.

Wśród ogólnie dostępnych systemów gaśniczych możemy znaleźć rozwiązania wodne, takie jak zraszacze, tryskacze czy systemy mgły, oraz systemy parowe i gazowe. Celem działania systemu tryskaczowego jest kontrola nad pożarem czyli zahamowanie jego rozprzestrzeniania się. Główna różnica między systemem zraszaczowym a tryskaczowym jest zraszanie konkretnego, określonego obszaru.

Do systemów zraszaczowych potrzebny jest zawsze dodatkowy system detekcji, np. termoczujki. Kolejny system to mgła wodna, która odznacza się bardzo małym zapotrzebowaniem na wodę, redukcją tlenu potrzebnego do spalania oraz małymi kroplami wody. Głównie takie systemy stosuje się w gaszeniu maszynowni, pomieszczeń z urządzeniami elektrycznymi, kablami oraz zabytków. Takie systemy, w razie pożaru, zmniejszają nie tylko straty powstałe w wyniku spalenia, ale również gaszenia.

Często niestety żaden z powyższych systemów, w których stosuje się wodę, nie jest na tyle skuteczny, aby ugasić pożar. W takim przypadku stosujemy gaszenie pianą. Najczęściej piany używa się do gaszenia cieczy stałych i ciekłych. Z racji tego, że piana jest lżejsza od roztworu, który się pali, skutecznie odcina dopływ tlenu i zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia. Innym sposobem jest stosowanie gazu CO2, czyli dwutlenku węgla. Dzięki temu, że jest kilkakrotnie gęstszy od powietrza, rozpylony nad źródłem ognia tworzy poduszkę, która skutecznie odcina dopływ powietrza. Najczęściej magazynuje się go skroplonego w butlach pod ciśnieniem.

Licencja: Creative Commons