Szkolenia przeciwpożarowe to podstawowy wymóg, który musi spełnic pracodawca, bez względu na branżę. Dlaczego szkolenie to jest tak ważne i kto może je przeprowadzić?

Data dodania: 2020-03-12

Wyświetleń: 250

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Szkolenia przeciwpożarowe wymogiem pracodawcy

Szkolenia przeciwpożarowe to wymóg

Obowiązek przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników to odgórnie narzucony wymóg dla pracodawców, którzy muszą przeprowadzić takie szkolenia dla wszystkich zatrudnionych w swojej firmie. Każdy z pracowników musi wiedzieć jak ochronić swoje życie lub innych w sytuacji zagrożenia pożarem bądź wybuchem. Jest to bardzo ważny aspekt, który umożliwia zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy i zminimalizować poziom zagrożenia pożarowego. Pracownicy powinni być przeszkoleni z zagadnień, które ustala Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej. 

Wyposażenie zakładów

Każdy zagład powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy, obiekt musi spełniać wymogi przeciwpożarowe zarówno budowlane jak i technologiczne. Niedopuszczalne jest, aby budynek nie posiadał planu ewakuacyjnego wraz ze specjalnie oddzielonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Według przepisów każdy sprzęt gaśniczy musi być poddawany okresowej kontroli jakości i wymianie w razie potrzeby. Dodatkowo w każdym zakładzie powinna być wyznaczona jedna osoba specjalnie wykwalifikowana do sprawowania roli nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Kto może przeprowadzić szkolenie przeciwpożarowe?

Według polskiego prawa szkolenie takie może przeprowadzić sam pracodawca, ale może także zlecić je specjalnie wykwalifikowanemu specjaliście z zakresu ochrony przeciwpożarowej, który posiada uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia. Osoba ta może mieć tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej lub inspektora pożarnictwa.

Jaki jest cel szkolenia?

Badania wykazują, że przyczyny zaprószenia ognia to nie tylko awarie sprzętów itp, ale głównie nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracowników. Dlatego też chcąc zniwelować straty spowodowane błędami zatrudnionych osób należy przeprowadzić specjalne szkolenie, które ma na celu uświadomić i wyinstruować zatrudnionych pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Szkolenie zawiera m.in. informacje o tym jak przebiega system dróg ewakuacyjnych, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń i wiele innych.

Licencja: Copyright - zastrzeżona