Świadectwo AEO zapewnia łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych lub też uprawnia jego posiadacza do uzyskania ułatwień w zakresie kontroli bezpieczeństwa i ochrony. W tym artykule przeczytasz jakie są rodzaje świadectw AEO oraz jakie są tym związane korzyści dla przedsiębiorców.

Data dodania: 2012-02-02

Wyświetleń: 2781

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Upoważniony przedsiębiorca może zostać zdefiniowany jako przedsiębiorca, który jest wiarygodny w całej Wspólnocie w zakresie swoich operacji celnych i w związku z tym przysługuje mu prawo do uzyskania korzyści na obszarze Wspólnoty. Świadectwo AEO zapewnia łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych lub też uprawnia jego posiadacza do uzyskania ułatwień w zakresie kontroli bezpieczeństwa i ochrony. Ponadto istnieją korzyści dostępne dla AEO wszystkich kategorii, takie jak m.in. mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów. Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów świadectw AEO oraz korzyści z nimi związanych.

(AEOC) świadectwo AEO - uproszczenia celne - przewidziane dla przedsiębiorców, którzy wnioskują o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych i spełniają warunki określone w art. 14h (przestrzegają wymogów celnych), art. 14i (posiadają odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi/transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną) oraz art. 14j (posiadają udokumentowaną wypłacalność).

Posiadacz omawianego świadectwa jest uprawniony do:

- łatwiejszego dostępu do uproszczeń celnych wyszczególnionych w artykule 14b ust. 1 CCIP,

- mniejszej liczby kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,

- priorytetowego traktowania w przypadku wytypowania do kontroli,

- składanie wniosku o określone miejsce przeprowadzenia takiej kontroli.

(AEOS) świadectwo AEO - bezpieczeństwo i ochrona, przewidziane dla przedsiębiorców, którzy wnioskują o korzystanie z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą opuszczania obszaru celnego Wspólnoty przez te towary i jednocześnie. Spełniają warunki określone w art. 14h (przestrzegają wymogów celnych), art. 14i (posiadają odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi/transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną), art. 14j (posiadają udokumentowaną wypłacalność) oraz 14k (stosują odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.

Posiadacz omawianego świadectwa jest uprawniony do:

- możliwości uprzedniego powiadomienia,

- mniejszej ilości danych na potrzeby deklaracji skróconej zgodnie z artykułem 14b ust. 3 CCIP,

- mniejszej liczby kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,

- priorytetowego traktowania w przypadku wytypowania do kontroli,

- składania wniosku o określone miejsce przeprowadzenia takiej kontroli.

(AEOF) świadectwo AEO - uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona - przewidziane dla przedsiębiorców, którzy wnioskują o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych oraz z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą opuszczania obszaru celnego Wspólnoty przez te towary i jednocześnie. Spełniają warunki określone w art. 14h (przestrzegają wymogów celnych), art. 14i (posiadają odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi/transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną), art. 14j (posiadają udokumentowaną wypłacalność) oraz 14k (stosują odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.

Posiadacz omawianego świadectwa jest uprawniony do takich samych korzyści, które przysługują posiadaczowi AEOC oraz AEOS

Na rynku jest kilka firm konsultingowych oferujących przygotowanie dokumentacji AEO, dzięki nim wdrożenie AEO przebiega znacznie szybciej i związane jest z mniejszymi kosztami.

Licencja: Creative Commons