0 głosów

Powietrze, którym oddychamy w budynkach, musi spełniać określone normy, by nie stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia i samopoczucia. Potwierdzają to liczne badania naukowe, opisujących m.in. skutki przebywania w pomieszczeniach, w których parametry jakości powietrza zostały przekroczone.

Img

A prawidłową jakość powietrza wewnętrznego zapewnić może jedynie odpowiednio sprawny system wentylacyjny regularnie poddawany kontroli i konserwacji.

Warto w tym miejscu podkreślić, że za stan kanałów wentylacyjnych i w ogóle całej instalacji odpowiada zarządca budynku. W praktyce mało kto zajmuje się tym osobiście, z braku odpowiedniej wiedzy i wyposażenia. Stąd m.in. wynika obserwowany w ostatnim czasie rozwój branży higieny tego typu instalacji.

Proces czyszczenia przewodów wentylacyjnych musi obejmować trzy etapy, to jest:

1. diagnostykę (inspekcję wstępną)
2. czyszczenie przewodów, kratek itd. stosując odpowiednio dobraną metodę
3. inspekcję końcową (pousługową)


Inspekcja wstępna

Umożliwia ona ocenę stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej. Niemal zawsze odbywa się to metodą wizyjną. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego sprzętu. Zwykle jest to kamera inspekcyjna, która może sięgać nawet 20-30 metrów w głąb kanału. Nieco bardziej zaawansowane są specjalne mobilne roboty, które mogą analizować także kanały pionowe. Najlepiej, gdy kamera czy robot współpracuje z rejestratorem. Zapis video jest cenny nie tylko z punktu widzenia diagnostyki, ale także wykorzystywany jest do analizy porównawczej po wykonaniu zabiegu czyszczenia.

Czyszczenie

Może się odbywać metodą na sucho lub na mokro. Czyszczenie na sucho zazwyczaj odbywa się na zasadzie mechanicznego odrywania zanieczyszczeń, co dokonuje się poprzez stosowanie odpowiednio zaprojektowanych szczotek. Szczotki połączone są z zestawem odciągowym, który zasysa brud. Rzadziej stosowane jest czyszczenie przy użyciu sprężonego powietrza (ze względu na niższą skuteczność) oraz odkurzanie przewodów (ze względu na konieczność łatwego, bezpośredniego i nieograniczonego dostępu do kanału).
Czyszczenie na mokro wymagane jest wszędzie tam, gdzie w powietrzu znajdują się zanieczyszczenia tłuszczowe (np. w lokalach gastronomicznych) i/lub instalacja jest mocno zabrudzona (np. w zakładach przemysłowych).
Po czyszczeniu mechanicznym powinna zostać jeszcze wykonana dezynfekcja, celem wyeliminowania zagrożeń mikrobiologicznych.

Inspekcja końcowa

Ponownie dokonuje się inspekcji kanałów, a zarejestrowany obraz porównuje się z tym zapisanym w pierwszym etapie. Jeśli wyniki nie są zadowalające, zabieg czyszczenia musi zostać ponowiony.

Licencja: Copyright - zastrzeżona