Człowiek gdy wykształcił już zdolność komunikacji z innymi oraz przedstawiania swoich poglądów, zaczął systematyzować swoją wiedzę. Już w starożytności odnajdujemy pierwsze opisy otaczającego świata oraz próby pomiaru różnych sił. 

Data dodania: 2016-10-23

Wyświetleń: 1094

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Układ SI czyli jak zmierzyć świat

Z biegiem lat powstawały natomiast maszyny i urządzenia, które w dokładny sposób pozwalały mierzyć dane zjawiska. Dzięki temu rozwój technologiczny człowieka był dużo szybszy i dużo łatwiejszy. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie dzisiejszego świata, gdyby nie określenie kilku podstawowych jednostek.


Obecnie większość miar, z których korzystają ludzie, jest u standaryzowana. Najbardziej popularnym międzynarodowym układem miar jest oczywiście układ jednostkowych miar SI. Został on zatwierdzony już w roku 1960 i podlegał późniejszym modyfikacjom. Układ SI jest systemem metrycznym i można go podzielić na jednostki podstawowe i jednostki pochodne. Układ ten uznawany jest przez większość państw z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Birmy i Liberii.

Układ SI wyróżnia siedem jednostek podstawowych, z których można stworzyć inne jednostki pochodne.

Podstawowymi jednostkami miary są:

 • metr – określa długość
 • kilogram – określa masę
 • sekunda – określa czas
 • amper – określa natężenie prądu elektrycznego
 • kelwin – określa temperaturę
 • kandela – określa światłość
 • mol – określa ilość materii

Wybrane jednostki pochodne to:

 • radian – określa kąt płaski
 • steradian – określa kąt bryłowy
 • herc – określa częstotliwość
 • niuton – określa siłę
 • paskal – określa ciśnienie
 • dżul – określa ciepło
 • wat – określa moc

Lista jednostek pochodnych jest znacznie dłuższa, w jej skład wchodzą jednostki posiadające własne nazwy, takie jak np. Te wymienione powyżej oraz jednostki nieposiadające własnych nazw np. metr kwadratowy albo metr na sekundę.

Dzięki określeniu tych miar i opracowaniu ich wzorców możliwe jest obecnie wytwarzanie urządzeń i przyrządów, które pozwalają na mierzenie naszego świata.

Do mierzenia długości używamy różnego rodzaju przyrządów posiadających miary zwijane, mierzących odległość laserowo czy też prostych linijek i ekierek. Do pomiaru masy służą różnego rodzaju wagi, do mierzenia czasu służy zegarek i stoper.

Oczywiście możemy także mierzyć jednostki pochodne. Do ich pomiaru służą zazwyczaj specjalistyczne przyrządy. Do pomiaru siły służą np. dynamometry, które określają siłę nacisku danego ciała.

Licencja: Copyright - zastrzeżona