0 głosów
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
2721 razy czytane
0 przedrukowany
Copyright - zastrzeżona Licencja

Każdy nurt w malarstwie, jak i innych dziedzinach sztuki, można w jakiś sposób opisać. Charakterystyczne są dla niego pewne cechy, wyznaczniki pozwalające bezbłędnie wskazać przynależność do danej epoki.

Img

W przypadku malarstwa współczesnego stajemy natomiast przed pewnym problemem. Nie da się go bowiem ująć w sztywne ramy, gdyż konsekwentnie z nich umyka. Patrząc na dane dzieło można oczywiście stwierdzić, że wpisuje się ono w nurt malarstwa nowoczesnego. Ale jest on naprawdę szeroki i trudny do scharakteryzowania.

Na pewno można jednak stwierdzić, że malarstwo współczesne narodziło się w połowie XX wieku. Miały na to wpływ inne gałęzie sztuki, takie jak abstrakcjonizm, surrealizm, konstruktywizm i dadaizm i wiele z tych wpływów można wciąż zaobserwować w dziełach współczesnych artystów.

Bez wątpienia nowoczesny artysta władający pędzlem znacząco różni się od swoich poprzedników. Jego zadaniem jest bowiem przede wszystkim interakcja z odbiorcą za pośrednictwem farb, ich kolorów i faktur. Artysta poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące współczesnego świata i do swych rozważań wciąga odbiorcę. Nowoczesne obrazy przełamują utarte schematy, wychodzą poza przyjęte normy, intrygują i prowokują. Na pierwszym planie nie stoją walory estetyczne dzieła, lecz wywołanie wrażeń i przemyśleń, skłonienie do refleksji i poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące wewnętrznych przeżyć.

Dlatego też malarstwo współczesne pełne jest bogatych środków wyrazu, jak również swobodne ich dobieranie. Często stosowane są farby olejne, pastele i akwarele, ale każdy artysta może stosować swoją ulubioną technikę, a wręcz powinien nieustająco poszerzać swój warsztat i poszukiwać nowych dróg ekspresji.

Malarstwo nowoczesne nastawione jest zatem przede wszystkim na dialog z widzem. Dlatego też szuka z nim kontaktu, nie zamyka się w ścianach galerii czy pracowni, ale wychodzi na ulice, szuka odbiorcy także poprzez tradycyjne i nowoczesne media. Wszystko po to, by pokazać odbiorcy największe bolączki i radości, zagrożenia i nadzieje, rzeczy wielkie i małe dotyczące współczesnego świata. Obrazy mają natchnąć do pogłębiania życia duchowego i rozważania najistotniejszych jego aspektów. Jednocześnie nie jest to sztuka tylko dla wybranych, ale dla każdego, kto tylko zainteresowany jest efektami dialogu artysty z pędzlem, farbami i płótnem.

Licencja: Copyright - zastrzeżona