Anioły nazywane są czystymi duchami, bytami ,eterycznymi istotami. Przedstawiane z ludzką twarzą ,ale też mające rysy zwierząt.

Data dodania: 2007-05-30

Wyświetleń: 7355

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

W natchnionej , apokryficznej Księdze Henocha Starego Testamentu opisane jest spotkanie proroka z postaciami z innego świata, z którymi Henoch podróżował w czasie i przestrzeni. Anioły...
Anioł z hebrajskiego mal`ach, z greckiego angelos oznacza posłańca, przewodnika. Inne konotacje to matara – pełniący straż, Metatron ten, który zajmuje tron obok Boga uznawany za Króla Aniołów. Stworzeni zostali przed człowiekiem (Hi 38,4-7). Nie chcą odbierać pokłonów mówiąc, że należą się one Bogu (Ap 22:8n). Wypełniają zasadę : co masz czego nie otrzymałeś. Pozorna pustka istnienia, wyrażana przez posłuszeństwo, obecność, gotowość, miłość. Postawione by służyć miłosierdziem. Są tylko obecne dla wypełnienia woli Boga. Podróżują w czasie i przestrzeni, nieustępliwi w wypełnianiu powierzonej im misji.
Święty Ambroży stworzył trójpodział, hierarchię określającą chóry, których jest od 7 do 11. Pierwszy poziom należy do Serafinów, którzy przedstawieni są w ludzkiej postaci ze skrzydłami , Cherubiny ,które przepełnione są miłością i Trony reprezentujące najwyższe posłuszeństwo. Drugi poziom to Panowania i Potęgi, Cnoty – czynią cuda. Trzeci poziom to Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie.
W Ikonografii istnieje kanon Archanioła Michała, który w Biblii nazywany jest obrońcą ludu (Dn 12,1). W Nowym Testamencie wspomniany jest tylko dwa razy. Mika`el – Któż jak nie Bóg (!?), siódmy anioł trąbiący, który stoi na straży harmonii, jest wykonawcą planów Boga. Anioł Bożego miłosierdzia, patron dobrej śmierci.
Przedstawiany jest jako Deesis (gr. błaganie) i Archistrateg. Ikona Andrieja Rublowa Archanioł Michał napisana jest w typie ikonograficznym Deesis. Postać pochylająca głowę w prawą stronę. Oblicze istoty pokornej wobec Boga i człowieka. We włosach wpleciony ma niebieski pendition (ros. toroki), wstążkę symbolizującą posłuszeństwo. Jego ramiona okrywa purpurowa dalmatka, szata dworu bizantyjskiego. Archanioł odziany jest w tunikę -chiton ,który ma postać długiej koszuli przepasanej sznurem lub szerokim pasem z drogocennymi kamieniami ,perłami –symbol łez.W dłoni trzyma rabdos , cienką złotą laskę, znak władzy duchowej. Skrzydła Archanioła symbolizują uwolnienie od władzy ziemskiej są metaforą posłannictwa. Pochylenie postaci napisane przez Rublowa czyni Archanioła Michała postacią pełną pokory, skupioną na wymiarze troski i dobra dla człowieka. Własne nieistnienie dla istnienia woli Boga. To dramat i spełnienie tej istoty. Aniołom nie należy się kłaniać...

Licencja: Creative Commons
4 Ocena